Renováciou ku komfortnému bývaniu

Renováciou ku komfortnému bývaniu

 

Iste ste sa stretli s pojmom nízkoenergetický či pasívny dom. Z hľadiska novej výstavby to iste nie je problém. Ako, ale postupovať v prípade, že by ste svoj existujúci domov chceli vylepšiť a zrenovovať?

Dôvody renovácie

V prípade, že sa rozhodnete vykonať rekonštrukciu svojho domu, určite na to máte dôvody. Medzi tie najbežnejšie patria:

riešenie havarijného stavu

potreba zlepšiť celkový vzhľad

zníženie nákladov na vykurovanie

1. Riešenie havarijného stavu

Začnime teda najčastejším dôvodom, ktorým je havarijný stav domu či nejakej jeho časti. Často sa jedná o funkčnú zastaranosť konštrukcie, ktorá je už za hranicou svojej životnosti a vďaka tomu vzniká problém, že potreba rekonštrukcie neznesie ďalší odklad. Najčastejšie sa jedná o poruchy v streche a s tým spojené zatekanie vody, či odpadávanie omietky na fasáde. V týchto i ďalších prípadoch ostáva zavolať čo najskôr stavebnú firmu a rekonštrukciu či minimálne dočasnú opravu urýchlene vykonať.

 

2. Potreba zlepšiť celkový vzhľad

Druhým dôvodom je určitá potreba zlepšiť estetický dojem domu. Konštrukcie sú ešte plne funkčné, avšak morálna zastaranosť je vysoká a teda estetický dojem je už nevyhovujúci a investor sa rozhodol s tým niečo urobiť. Týmto prípadom sú často staré fasády, ktoré sú vplyvom usadzovania prachu špinavé alebo strešná krytina ktorá síce plne slúži, ale esteticky už nepôsobí dobre. Ak sa vás týka tento prípad, potom rekonštrukcia nijako neponáhľa a máte čas si všetko vopred dôkladne rozmyslieť a následne si dôkladne vybrať najvhodnejší variant z rady možností.

 

3. Zníženie nákladov na vykurovanie

Najviac diskutovaným a ekonomicky prínosným dôvodom rekonštrukcie je požiadavka na zníženie spotreby energií, a s tým spojené dosiahnutie úspory z hľadiska vynaložených nákladov na vykurovanie. Často je tento typ rekonštrukcie spájaný s prvým alebo druhým prípadom, ale môže byť aj podnetom k rekonštrukcii sám o sebe. Hlavným cieľom sa stáva minimalizácia nákladov spojených s bývaním a s tým súvisiaca voľba vhodného typu izolantu a jeho hrúbky. Veď zníženie nákladov na vykurovanie o 80 % robí reálne zníženie nákladov na vykurovanie z teoretických 1000€ / za rok až na 200€ / rok a to je z hľadiska financií zaujímavé.

Návratnosť nákladov pri renovácii

V prvom aj druhom prípade nám síce rekonštrukcia odstráni aktuálny problém a nová konštrukcia vyzerá  esteticky veľmi dobre, ale náklady ktoré sme investovali, sa nám nikdy nevrátia. V prípade renovácie z dôvodu zníženia nákladov na vykurovanie je situácia iná. Vďaka kvalitnému zatepleniu konštrukcie, najmä strechy a plášťa budovy, sa náklady vrátia prostredníctvom úspor dosiahnutých nižšími účtami za vykurovanie. Z dlhodobého hľadiska nám tieto úspory môžu zaplatiť celú nákladnú rekonštrukciu alebo naopak zarábať. Celková návratnosť vynaložených prostriedkov závisí od rozsahu vykonanej rekonštrukcie.

Ponúka sa otázka aké zateplenie zvoliť, aby návratnosť investícií bola čo najvyššia? Z tohto dôvodu spoločnosť Isover vydala nový prospekt s názvom „Renováciou ku komfortnému bývaniu“, kde vďaka analýze na základe súčasných cien energií, materiálov a práce je vykonaná kalkulácia optimálnej hrúbky izolácie pre zateplenie celého radu konštrukcií. Výpočet porovnáva cenu základnej rekonštrukcie z dôvodov riešenia havarijného stavu či zlepšenia vzhľadu budovy, tj. bez dodatočného zateplenia a následne varianty so zateplením. Zvážte sami, akú investíciu do rekonštrukcie Vášho domu z hľadiska jej návratnosti a ekonomickej efektívnosti ste ochotní vložiť.

So správnym zateplením je návratnosť investície zaručená

Najefektívnejším spôsobom rekonštrukcie domu je jeho kvalitné zateplenie pre dosiahnutie požadovanej úspory nákladov spojené s vykurovaním. Voľba vhodnej hrúbky izolácie je úzko spojená s cenou energie, tzn. čím vyššia je cena energie, tým vhodnejšie je použiť vyššiu hrúbku izolácie, čo zaistí rýchlejšiu návratnosť investície. Práve z dôvodu rastúcich cien energií a požiadaviek na znižovanie spotreby energií na vykurovanie sa v súčasnosti zatepľuje výrazne vyššími hrúbkami izolácie než v minulosti. Podobný vývoj sa očakáva aj do budúcnosti.

Karel Sedláček - Isover

 

 

Autor:  Ing. Karel Sedláček, PHD.

Vyštudoval ČVUT v Prahe, je členom komory ČKAIT a vedie technickú podporu divízie Isover.

Je znalcom v odbore zatepľovania, teraz sa špecializuje na konštrukcie vetraných fasád a šikmých striech.