Čím zatepliť dom

Čím zatepliť dom

 

Aj vy sa rozhodujete, ako zatepliť dom a čím zatepliť dom? Aké má zatepľovanie benefity a ktorý materiál je na zateplenie najvhodnejší? Pozrite si tento článok, v ktorom sme pre vás pravili prehľad zatepľovacích materiálov podľa jednotlivých aplikácií.

Prečo zatepliť dom

Zateplenie domu so sebou prináša oveľa viac benefitov ako len zníženie tepelných únikov. Zníženie tepelných únikov znamená aj zníženú potrebu energie na vykurovanie a zvýšený komfort pri užívaní interiéru, zvýšenú požiarnu bezpečnosť, zlepšenie akustickej pohody ale aj predĺženie životnosti konštrukcie domu. Zateplenie domu v konečnom dôsledku zvyšuje jeho hodnotu. Jedným z dôležitých rozhodnutí je čím zatepliť dom. Možno použiť rôzne materiály, ktoré majú štandardné či vylepšené izolačné vlastnosti. Rôzne možnosti materiálov a ich hrúbky na rôznych miestach budovy sme spracovali v článku Odporúčané hrúbky izolácie na zatepľovanie. Predtým, ako sa budeme bližšie venovať ich vlastnostiam, vďaka ktorým sa aj vy budete môcť jednoduchšie rozhodnúť, čím zateplíte váš dom, pozrieme sa na dôvody, prečo sa zatepliť dom oplatí.

 

Zníženie únikov tepla

Na udržanie tepelnej pohody v našich končinách je nutné budovy vykurovať. Je iba na vás, ako s týmto teplom budete hospodáriť – či ho budete šetriť vo vnútri budovy alebo ho necháte uniknúť a budete kupovať stále nové a nové teplo. Podiel tepelnej straty fasádou tvorí v prípade rodinných domov asi 30 % z celkových tepelných strát a v prípade vysokých budov s veľkou plochou (panelové domy) je tento podiel ešte vyšší. Podobné percento tepla uniká aj cez strechu domu. Teplo, ktoré nespotrebujete, sa vôbec nemusí vyrobiť, čo šetrí nielen vašu peňaženku, ale aj životné prostredie. V súčasnosti je možné zateplením domu znížiť náklady na vykurovanie až na desatinu. Novostavby majú v tomto smere značnú výhodu, pretože táto požiadavka sa v ich prípade komplexne rieši vo fáze projektovania stavby.


Predĺženie životnosti konštrukcií

Zateplenie domu predstavuje nielen tepelný štít, ale zároveň chráni jeho nosné konštrukcie. Keďže výrazne obmedzí vplyvy teplotných zmien na konštrukciu domu, má pozitívny vplyv na jeho statiku a zároveň chráni konštrukciu pred poveternostnými vplyvmi. Správne vyhotovené zateplenie domu účinne ochráni nosnú konštrukciu domu a výrazným spôsobom ovplyvňuje estetiku domu a tým aj celkovú kvalitu bývania.


Požiarna bezpečnosť

Dôležitým faktorom, ktorý treba zohľadniť pri zateplení fasády domu, je požiarne hľadisko. Vo všeobecnosti možno povedať, že certifikované systémy z polystyrénu i minerálnej vlny sú bezpečné, pri ich použití na fasádach budov však treba dodržať  kritéria ktoré definuje príslušná norma Požiarnej bezpečnosti stavieb STN 730834, ktorej posledná aktualizácia z roku 2016 obsahuje okrem odporúčaní pre požiarnu bezpečnosť rodinných domov najmä presné požiadavky na použitie izolačných materiálov pre vyššie budovy.


Akustická pohoda

Veľmi dobrá absorpčná schopnosť minerálnej vlny, sklenej a kamennej vlny, vložených v dutinách konštrukcií zvyšuje akustickú pohodu vnútri objektu, tzn. Podporuje ochranu konštrukcie pred neželaným vonkajším hlukom a rušivým hlukom zo susedných miestností. Zlepšenie akustickej pohody, teda zvukovej izolácie, výrazne prispieva ku zvýšeniu komfortu bývania v dome.


Návrh hrúbky izolácie

Pri výpočte hrúbky izolácie na zateplenie domu, jeho strechy, podlahy alebo fasády,  je potrebné vychádzať z novej tepelnotechnickej normy STN 730540-2, ktorá požiadavky na izolácie stavieb značným spôsobom sprísňuje. Požadovaná hodnota tepelného odporu R sa v prípade vonkajších stien a striech po roku 2021 zvýši na cieľovú hodnotu 6,5 m2. K/W pre fasády a 9,9 m2. K/W pre strechy. V praxi to znamená zvyšovanie hrúbok izolácií použitých pri zateplení domu. Bývalý štandard, ktorým bola v prípade zateplenia fasády domu izolácia s hrúbkou ca. 10 cm, je z hľadiska platnej normy nedostačujúce.


Hrúbky izolácii sa líšia z hľadiska použitia na konkrétny druh stavby, iné požiadavky sú aplikované pri výstavbe pasívnych domov ako aj pre drevostavby.

Rozšírené informácie o téme všetko pre zateplenie domu nájdete tu.

Zateplenie domu prináša zo sebou veľa benefitov

Ako zatepliť dom

Pri rozhodovaní sa, ako zatepliť dom, treba nájsť odpovede ne tri základné otázky. Pri zatepľovaní jednotlivých častí domu potrebujete zvoliť:

  1. Spôsob a techniku izolácie, teda spôsob, ako zatepliť dom a jeho jednotlivé časti - napríklad v prípade izolácie šikmej strechy možno voliť zateplenie nad krokvami, medzi krokvami a pod krokvami.
  2. Materiál na zateplenie konkrétnej časti domu
  3. Hrúbku izolácie

Čím zatepliť dom

Pripravili sme pre vás prehľad častí domu, ktoré sa zatepľujú najčastejšie spolu s návrhom materiálov, ktorými môžete túto časť domu zatepliť.

Zateplenie sokla domu

Riešenie zateplenia soklovej časti domu patria medzi dôležité detaily stavby. Používa sa pre steny zateplené kontaktným aj vetraným spôsobom. Na tento detail sú kladené náročné požiadavky, najmä v súvislosti s intenzívne pôsobiacou vlhkosťou. Odporúčaným materiálom je expandovaný polystyrén - EPS alebo extrudovaný polystyrén - XPS. Tu nájdete viac informácií o izolácii sokla.

Izolácia podlahy

Ak použijeme na izoláciu podlahy kvalitné tepelné izolácie môžeme zabezpečiť zníženie energetickej spotreby. Značne obmedzuje prenikanie kročajového i priestorového hluku do ostatných častí stavby. Vhodným materiálom je expandovaný polystyrén - EPS, ktorý dobre zvláda veľké zaťaženie. Ďalšie informácie o zateplení podlahy.

Zateplenie fasády

Čím zatepliť fasádu domu? Pri zateplení fasády kontaktným spôsobom máte na výber z dvoch základných materiálov – minerálnej vlny a polystyrénu – pričom oba sa dajú použiť nielen pri novostavbách, ale aj v rámci rekonštrukcie. Na tejto stránke vám poradíme, ako postupovať a čo všetko treba zohľadniť pri zateplení fasády kontaktným spôsobom.

Pochôdzna povala

Na zateplenie stropu, resp. pochôdznej povaly možno využiť minerálnu vlnu vkladanú medzi trámy, resp. EPS použitý v našom systéme Isover STEPCROSS. Viac informácií o izolácii pochôdznej povaly

Šikmá strecha

Ak uvažujete nad tým, čím zatepliť strechu domu, ideálnym materiálom na zateplenie šikmej strechy je minerálna vlna. Okrem toho, že má vynikajúce izolačné vlastnosti, jej prednosťou je aj zvuková izolácia. Minerálna izolácia je akusticky účinná vďaka svojej vláknitej štruktúre. V priestore šikmej strechy pôsobí ako tlmič. Viac o výbere materiálu pre zateplenie šikmej strechy.

Plochá strecha

Najbežnejším materiálom pri zatepľovaní plochých striech s klasickým, resp. obráteným usporiadaním vrstiev, je extrudovaný polystyrén - XPS. Viac informácií o postupe dodatočnej izolácie plochej strechy sme pripravili v samostatnom článku.

Vnútorné priestory

Často zanedbávanou časťou pri zatepľovaní domu sú vnútorné spoločné priestory, kde dochádza k tepelným únikom do studených pivníc a do vstupných vestibulov. Vďaka absencii tepelnej izolácie býva vstupné technické podlažie vykurované z tepelných strát bytov, ktoré tesne priliehajú k týmto priestorom​. Môžeme využiť rôzne aplikácie penového polystyrénu či minerálnych vlákien - viac o zateplení vnútorných priestorov nájdete tu.

Zateplenie vnútorných priestorov

Prehľad vlastnostní vybraných materiálov

Na našich stránkach sa dozviete všetko o rôznych materiáloch, ich benefitoch či obmedzeniach. Ak uvažujete o tom, čím zatepliť dom, pozrite si naše články na tieto témy alebo sa obráťte na niektorého z predajcov ISOVER, ktorý vám takisto rád v otázkach zatepľovania poradí. Aby ste nehľadali dlho, pripravili sme pre vás na tejto stránke ešte rýchly prehľad vybraných vlastností najpoužívanejších materiálov na zatepľovanie.

Penový polystyrén EPS

 ●  Tepelno-izolačné vlastnosti - EPS výborne izoluje, čo je dané jeho jemnou bunkovou štruktúrou skladajúcou sa z mnohých uzatvorených buniek tvaru mnohostenu obsahujúcich vzduch.
 ●  Vysoká pevnosť v tlaku a ťahu - vysoká pevnosť v tlaku umožňuje jeho použitie aj pre terasy plochých striech, priemyselné podlahy a pod. Vysoká pevnosť v ťahu zase umožňuje napr. zatepľovanie stien dokonca bez použitia kotiev.
 ●  Dobrá bodová zaťažiteľnosť - napr. pri plochých strechách s EPS nie je nutné navrhovať spevnené komunikačné trasy, pretože nehrozí rozšliapanie tepelnej izolácie.
 ●  Veľmi nízka nasiakavosť - minimálnu nasiakavosť EPS oceníme predovšetkým pri aplikácii za zhoršených klimatických podmienok alebo prípadnom zatečení do konštrukcie.
 ●  Priemerná paropriepustnosť - porovnanie faktora difúzneho odporu μ: bežné drevo μ = cca 10, EPS Isover μ = cca 30, mäkké drevo μ = cca 150 a penové sklo μ = cca 70 000.
 ●  Jednoduchá recyklovateľnosť - ak aj vy zvažujete vplyv na životné prostredie, potom zatepliť dom EPS je dobrou voľbou pre jeho recyklovateľnosť ako: polystyrénbetóny, záhradné substráty, tepelno-izolačné omietky a zásypy, spätná recyklácia do výrobku, termická recyklácia.
 ●  Zdravotná nezávadnosť - pri aplikácii EPS netreba používať špeciálne ochranné pomôcky, pretože EPS neobsahuje zdravotné riziko. EPS možno používať aj v interiéroch či na belenie potravín.
 ●  Tepelná stabilita - EPS je určený na trvalé aplikácie s teplotami do 80°C (grafitové izolanty do 70 °C). Táto odolnosť vyhovuje všetkým nárokom bežných stavebných konštrukcií - zatepliť EPS teda môžete strechy či fasády domu. Krátkodobo EPS odoláva aj teplotám okolo 100°C, lepiť sa preto dá napr. aj horúcim asfaltom.
 ●  Odolnosť proti starnutiu - EPS vynašiel Fritz Stastny (BASF) v roku 1949. Cca 70 rokov mnohostranného a dlhodobého používania EPS preukázalo, že pri správnej aplikácii jeho vlastnosti zostávajú nezmenené.
 ●  Chemické vlastnosti - penový polystyrén možno kombinovať so všetkými bežnými stavebnými materiálmi, ako je sadra, cement, betón, asfalt a pod. EPS neodoláva organickým rozpúšťadlám.
 ●  Biologické vlastnosti - penový polystyrén nevytvára živnú pôdu pre mikroorganizmy, nehnije, neplesnivie a neškodia mu ani pôdne baktérie.
 ●  Cenová výhodnosť - Isover EPS aj pri vynikajúcich vlastnostiach zostáva cenovo výhodný. Je to spôsobené predovšetkým nízkou energetickou náročnosťou pri výrobe a používaním moderných technológií.
 ●  Požiarna bezpečnosť - v poslednej dobe bola veľká pozornosť venovaná otázke požiarnej bezpečnosti konštrukcií s EPS. Dnes sa dodávajú výhradne samozhasínajúce materiály so zvýšenou požiarnou bezpečnosťou (reakcia na oheň E).

Pre informácie o konkrétnom produkte, navštívte prosím stránku Isover EPS 70F, kde nájdete detailné informácie o produktovom rade, jeho vlastnosti, veľkosti a hrúbky izolačných dosiek, atď. 

Pripravujeme bližšie charakteristiky ďalších materiálov, ako je extrudovaný polystyrén XPS či minerálna a kamenná vlna. Zatiaľ prosím prejdite na samostatné stránky, ktoré venujeme týmto materiálom:

 ●  Extrudovaný polystyrén XPS
 ●  Sklená vlna
 ●  Kamenná vlna