Patentovaná klíma membrána Isover Vario® KM Duplex UV

Isover Vario KM Duplex UV

 

Situácia vo vývoji nových stavebných hmôt a ďalších materiálov nie je nijako pozadu oproti rýchlym, až prevratným vývojovým trendom v iných oblastiach ľudskej činnosti. Jedným z naozaj zaujímavých výrobkov je aj parobrzda Isover Vario® KM Duplex UV. Vývoj tejto parobrzdy však nebol jednoduchý a evolúcie ktorú parozábrany a parobrzdy prekonali za posledných 15 rokov je naozaj významná.

Evolúcia v parozábranách a parobrzdách

Hlavným trendom bola až doteraz hodnota ekvivalentnej difúznej hrúbky sd [m]. Firmy sa riadili pravidlom, čím vyššia ekvivalentná hrúbka sd parozábrany, tým je pevnejšia a logicky aj lepšia. Neustále zvyšovanie tejto hodnoty malo aj svoje negatíva. Predovšetkým nemožnosť tak kvalitného utesnenia spojov, priechodiek a všeobecne akéhokoľvek napojenia parozábrany na ďalšie konštrukcie. Výsledná hodnota sd parozábrany ako celku potom nedosahovala deklarované hodnoty pre parozábranu, ale často bola až o 1-2 úrovne nižšia. Táto skutočnosť viedla k otázkam, či naozaj potrebujeme mať hodnoty sd≥ 1000 m a vyššie, keď po zabudovaní na stavbe je reálna hodnota sd len na úrovni cca 10 m.

Vedcov napadlo vydať sa iným smerom. Položili si otázku akú funkciu má plniť parozábrana v konštrukcii. Odpoveď však neznela byť trvalo parotesná, ale byť parotesná len vtedy, keď je to potrebné (v zimnom období) a naopak byť aspoň čiastočne priedušná keď tesnosť naopak napríklad nie je (v letnom období).

Výsledkom bádania a niekoľkých rokov testovania vznikla parobrzda s premenlivou ekvivalentnou difúznou hrúbkou sd v závislosti na veľkosti relatívnej vlhkosti vzduchu RH.

Tým sa zrodila parobrzda Vario® a následne výrobok dostal aj patentovú ochranu. Teraz je parobrzda vybavená špeciálnym rúnom. Pri kontakte s krokvami funguje podobne ako suchý zips a je známa pod názvom Isover Vario® KM Duplex UV, teraz navyše aj s UV stabilizáciou až 18 mesiacov.

Dôvody prečo práve Isover Vario® KM Duplex UV

Väčšina ľudí si pri realizácii zateplenia podkrovia či konštrukcii drevostavby otázku, aký typ materiálu použije, aby bol lacný, ale napriek tomu kvalitný. Často však cena preváži kvalitu a po niekoľkých rokoch tento štýl výberu vedie nezriedka k poruchám a následným reklamáciám konštrukcie.

Parobrzda Vario® má vďaka premennej ekvivalentnej difúznej hrúbke významnú výhodu oproti iným výrobkom. V zimnom období sa totiž správa ako každá iná vzduchotesná vrstva. V lete sa jej vlastnosti vplyvom zmien relatívnej vlhkosti vzduchu menia a ekvivalentná difúzna hrúbka sd sa znižuje z 5,0 až na 0,30 m. Vďaka tejto vlastnosti je parobrzda označovaná ako múdra, pretože v prípade potreby nám umožní, aby stavba "dýchala" aj smerom do interiéru a zabránila tak nepríjemnému nárastu vlhkosti v niektorých detailoch, či zle vetraných miestach strechy. 

 

Výpočet výhod je ale väčšia:

 ●  Premenná hodnota ekvivalentnej difúznej hrúbky sd v závislosti na relatívnej vlhkosti vzduchu
 ●  UV stabilita po dobu min. 18 mesiacov
 ●  Špeciálne rúno na rubovej strane na uľahčenie montáže (priľne k nehoblovanému drevu ako suchý zips)
 ●  Kompletne odskúšaný systém vrátane lepiacich pások, tmelov atď.
 ●  Istota, že som pre konštrukciu urobil maximum

Najčastejšie chyby z praxe

Stavebná prax je často od reality veľmi vzdialená. Najčastejšími chybami s ktorými sa možno stretnúť:

 

1. nezlepené či netesnosť spojov parozábrany či parobrzdy

Dôsledok: Kondenzácia vody v tepelnej izolácii, prefúkavanie tepelnej izolácie.

Prejavy: Vznik mokrých miest v interiéri, často zamieňané za pretekanie strechy, prípadne následná tvorba plesní na mokrých miestach, u väčších rozsahov tiež nemožnosť dostatočne vykúriť obývaný priestor.

 

2. Použitie nevhodného typu doplnkov (pások, tmelov) - nekompatibilných s fóliou.

Dôsledok: Rozlepovanie a netesnosť pások či tmelov a kondenzácie vody v tepelnej izolácii v mieste poruchy.

Prejavy: Vznik mokrých miest v interiéri v miestach poruchy, často zamieňané za pretekanie strechy v priebehu niekoľkých rokov.

 

3. Perforácia parozábrany pri montáži a nezlepenie vzniknutých dier

Dôsledok: Kondenzácia vody v tepelnej izolácii.

Prejavy: Vznik mokrých miest v interiéri v miestach poruchy, často zamieňané za pretekanie strechy v priebehu niekoľkých rokov.

Záver

Chyby sa dajú odstrániť kvalitne vykonanou kontrolou montáže, prípadne overením pomocou Blower door testu. Parobrzda Isover Vario® KM Duplex UV vám síce nezaistí opravu akýchkoľvek možných chýb vzniknutých na stavbe, ale významne zníži ich vplyv a často eliminuje úplne.

Karel Sedláček - Isover

 

 

Autor:  Ing. Karel Sedláček, PHD.

Vyštudoval ČVUT v Prahe, je členom komory ČKAIT a vedie technickú podporu divízie Isover.

Je znalcom v odbore zatepľovania, teraz sa špecializuje na konštrukcie vetraných fasád a šikmých striech.