Spevnené substrátové dosky z hydrofilnej vlny sa používajú ako vystužujúca vrstva na panely ISOVER FLORA v miestach zvýšenej prevádzky.
Spevnené substrátové dosky z hydrofilnej vlny sa používajú ako vystužujúca vrstva na panely ISOVER FLORA v miestach zvýšenej prevádzky. Vďaka ich výbornej hydroakumulácii a vysokej pevnosti v tlaku sú vhodné aj ako spodná vrstva vegetačného súvrstvia so substrátom. V tomto prípade je vhodné vegetačné súvrstvie doplniť plošným drenážnym prvkom, podľa výpočtu a konkrétneho projetu.
 
ISOVER INTENSE spevnené substrátové dosky z hydrofilnej vlny

Výhody použitia

Čadičová minerálna vlna, λ=0,035

Technické parametre z technického listu

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,035

Rozmery, izolačné vlastnosti

  

Názov produktu Hrúbka Šírka Dĺžka Hmotnosť (kg/m³) Množstvo v jednom balení [m2] Množstvo na palete [m3/MP]
Isover INTENSE 50 1000 600 120 3 1,5