Skladba zelenej strechy s polointenzívnou zeleňou

Ako ozeleniť strechu polointenzívnou vegetáciou

Pre zhotovenie zelenej strechy s polointenzívnou zeleńou sa bude hrúbka vegetačného súvrstvia pohybovať od 100 do 300 mm. V prípade použitia vegetačných izolačných dosiek Isover Flora sa vrstvia 2 dosky na seba v hrúbkach 50 + 100 mm, alebo 100 + 100 mm.

Tieto strechy sú stále nenáročné na údržbu, dokážu fungovať bez zložitého systému umelého zavlažovania. Na rozdiel od klasických extenzívnych striech, umožňujú výsadbu aj vyšších bylín a kríkov. Pri vrstvení substrátových izolačných dosiek hydrofilnej vlny Isover Flora tu dochádza k väčšej akumuláciu vody a tým aj možnosť použiť rastliny s väčšími nárokmi na vodu. Väčšie hrúbky vegetačnej vrstvy dávajú tiež väčší priestor pre koreňový systém rastlín.

Ak kombinujeme izolačné dosky Isover Flora, môžeme použiť pevnejší panel ako vrchnú vrstvu, ktorá bude odolnejšia voči prešliapnutiu. Vegetačná strecha bude tak čiastočne pochôdzna. U veľkých hrúbok vegetačnej vrstvy odporúčame používať odolnejšie izolačné dosky v spodnej časti súvrstvia. Vďaka tomu môžeme na minerálne vegetačné súvrstvia položiť ešte ďalšie silnejšie vrstvy zeminy alebo ťažšie rastliny.

V prípade veľmi malého sklonu strechy (0-4%) sa odporúča použiť drenážny fóliu ako ochranu proti premokrenie.

Výsadba vegetačnej strechy s polointenzívnou zeleňou

Výsadba vegetačnej strechy s polointenzívnou zeleňou

 

Rastliny a krycia vrstva

Rastliny je možné používať ako do klasickej extenzívnej strechy, ale môžeme siahnuť aj po zaujímavejších a náročnejších rastlinách. Hrúbka krycej vrstvy zo zeminy, štrku a kôry tu môže byť aj vyššia než 20 mm, výška rastlín 50 až 750 mm.

Vegetačná, drenážna a hydroakumulačná vrstva

Rastliny sa vsádzajú priamo do vegetačných dosiek Isover Flora. Na rozdiel od extenzívnych striech tu máme panely dvojito, takže dokážu udržať viac vody. Akumulácia vody prebieha iba v izolačných doskách Isover Flora, prebytočná voda voľne odkvapkáva a tým bráni premokrenie. Hrúbka tejto vrstvy je 100 až 200 (300) mm.

Odkvapová vrstva pre strechy bez spádu

Náročnejšie viacvrstvové vegetačné strechy bez dostatočného sklonu, alebo rozsiahle zelené strechy s veľkou odtokovou dĺžkou, možno doplniť odkvapovým systémom. Používa sa priestorová slučková rohož, alebo špeciálne nízka nopová fólia s obráteným uzlíkom. Funkciou tejto vrstvy je umožnenie voľného odkvapu z dosiek Isover Flora a tým chrániť rastliny proti premokrenie.

Hydroizolačná vrstva

Moderné hydroizolačné fólie a modifikované asfaltové pásy (SBS i APP) už je možné kúpiť vo variante s odolnosťou proti prerastaniu korienkov. Ak túto funkciu nemajú, je nutné hydroizoláciu chrániť špeciálnou protikoreňovou ochranou - napr. Plochou alebo nopkovou fóliou z HDPE (High-density polyethylene).

Tepelné izolácie

Pri polointenzívnych a intenzívnych systémoch je tvorená expandovaným, alebo extrudovaným polystyrénom a navrhuje sa v hrúbkach od 200-450 mm podľa tepelných požiadaviek priestorov pod strechou. V prípade nevykurovaných garáží sa tepelná izolácia môže vynechať úplne, dosky Isover Flora majú základnú tepelnoizolačnú schopnosť. Penové polystyrény zo sortimentu Isover je možné dodať aj v spáde.

Parozábrana

Pri polointenzívnych a intenzívnych systémoch je tvorená expandovaným, alebo extrudovaným polystyrénom a navrhuje sa v hrúbkach od 200-450 mm podľa tepelných požiadaviek priestorov pod strechou. V prípade nevykurovaných garáží sa tepelná izolácia môže vynechať úplne, dosky Isover Flora majú základnú tepelnoizolačnú schopnosť. Penové polystyrény zo sortimentu Isover je možné dodať aj v spáde.

Nosná konštrukcia

Silnejšia vegetačná vrstva a väčšie rastliny majú tiež väčšiu nároky na statiku nosných konštrukcií. Tieto strechy nie sú príliš vhodné pre rekonštrukcie, jedine po dôkladnom statickom vyhodnotení.

Potrebujete poradiť?

 

 

Jozef Lackovič

 

Jozef Lackovič

Projektový manažér vegetačné a ploché strechy

📞  Tel: 0911 610 012
✉️  E-mail: jozef.lackovic@saint-gobain.com

 Vegetačné strechy – návrch skladby, konzultácia postupu realizácie vegetačnej strechy, poradenstvo
 ● Ploché strechy – návrh skladieb podľa požiadaviek a nárokov na požiarnu odolnosť, únosnosť, akustiku, pochôdznosť či umiestnenie technológií na strechu.
 ● Odborné školenia (osobne, on-line, na stavbe) pre oblasť plochých a vegetačných striech