Skladba strechy s extenzívnou zeleňou - novostavby

Typy rastlín vhodných pre extenzívnu zelenú strechu

Ak sa pri zhotovení zelenej strechy na novostavbe vášho domu rozhodneme pre nízke sukulentné rastliny, jedná sa o typ extenzívnej zelenej strechy, v takom prípade je dostačujúca tenká vegetačná vrstva. V prípade použitia vegetačných izolačných dosiek Isover Flora sa používa základný panel hrúbky 50 alebo 100 mm.

Väčšia hrúbka tejto vrstvy môže byť na škodu. Ak totiž použijeme hrubšie vrstvy, budú suchomilné rastliny vo vegetačnej streche bojovať o prežitie s rýchlo rastúcim náletom agresívnych bylín a stromov, ktoré strešnú záhradu poškodia nielen vizuálne, ale môžu "udusiť" aj pôvodnú flóru.

 

Skladba zelenej - vegetačnej strechy s extenzívnou zeleňou

Skladba zelenej - vegetačnej strechy s extenzívnou zeleňou

 

Rastliny a krycia vrstva

Nízke nenáročné rastliny dopĺňame posypom z kôry, zeminy a drobného štrku. Zelená strecha s extenzívnou zeleňou tak vyzerá vizuálne lepšie a priťaženie stabilizujú vegetačné izolačné dosky. V prípade väčších zelených striech sa navrhujú stabilizačné prvky. Hrúbka krycej vrstvy je cca 20 mm, výška rastlín 20 až 200 mm.

Vegetačná, drenážna a hydroakumulačná vrstva

Izolačné dosky Isover Flora slúžia k priamemu pestovaniu rastlín. V jednovrstvových systémoch extenzívnych striech ich nie je nutné dopĺňať drenážnymi fóliami v prípade sklonu 2° - 4°. Majú 3x väčšiu priepustnosť vody než je požiadavka noriem pre zelené strechy (FLL) a ako majú najlepšie substráty určené pre jednovrstvové systémy. Zároveň dokážu udržať vodu niekoľkonásobne viac než bežné drenážne fólie výšky 20 mm. Vláknitá štruktúra izolačnej dosky zároveň filtruje zostatkový substrát pri počiatočnom zakoreňovaní. Hrúbka tejto vrstvy je 50 až 100 mm.

Hydroizolačná vrstva zelenej strechy

Moderné hydroizolačných fólie a modifikované asfaltové pásy (SBS i APP) už je možné kúpiť vo variante s odolnosťou proti prerastaniu korienkov. Výrobca by to mal uvádzať vo svojej technickej dokumentácii. Do vegetačných striech by sa mali používať práve tieto vystužené hydroizolácie. Ak sa nepoužije hydroizolácia odolná proti prerastaniu korienkov, musí sa použiť špeciálna fólia proti koreňovej ochrane. Vegetačné izolačné dosky Isover Flora chránia hydroizolačnú vrstvu pred UV žiarením a pred výkyvmi teplôt.

Tepelná izolácia vegetačnej strechy s extenzívnou zeleňou

Tepelno izolačná vrstva a spádová vrstva zelenej strechy je vytvorená minerálnou vlnou alebo penovým polystyrénom a navrhuje sa v hrúbkach od 200-450 mm podľa tepelných požiadaviek priestorov pod strechou. V prípade nevykurovaných garáží sa tepelná izolácia môže vynechať úplne.

Parozábrana

Vrstva parozábrany pri výstavbe zelenej strechy má svoje opodstatnenie, zamedzuje prenikaniu vodnej pary z vnútorného prostredia do strešného plášťa.

Nosná konštrukcia zelenej strechy

Vegetačné strechy s extenzívnou zeleňou sú veľmi nenáročné na statiku nosných konštrukcií.

Video návod: realizácia extenzívnej vegetačnej strechy

Koncept zelenej strechy bol použitý aj pri projekte Zeleného átria. Táto zelená stavba je prvým pasívnym certifikovaným bytovým domom na Slovensku.

Potrebujete poradiť?

 

 

Jozef Lackovič

 

Jozef Lackovič

Projektový manažér vegetačné a ploché strechy

📞  Tel: 0911 610 012
✉️  E-mail: jozef.lackovic@saint-gobain.com

 Vegetačné strechy – návrch skladby, konzultácia postupu realizácie vegetačnej strechy, poradenstvo
 ● Ploché strechy – návrh skladieb podľa požiadaviek a nárokov na požiarnu odolnosť, únosnosť, akustiku, pochôdznosť či umiestnenie technológií na strechu.
 ● Odborné školenia (osobne, on-line, na stavbe) pre oblasť plochých a vegetačných striech