Substrátové dosky z hydrofilnej minerálnej vlny plne alebo čiastočne nahrádzajú zeminu v konštrukciách vegetačných striech.
Substrátové dosky z hydrofilnej minerálnej vlny plne alebo čiastočne nahrádzajú zeminu v konštrukciách vegetačných striech. Sú ľahké a vzdušné, okrem ozeleňovania novostavieb sú vhodné aj pre rekonštrukcie. Majú výbornú vodopriepustnosť, takže je možné ich použitie aj v zjednodušených extenzívnych skladbách, kde odvádzajú prebytočnú dažďovú vodu v celom objeme. Určité množstvo vody však v doskách vždy zostáva, takže strešné rastliny môžu v doskách ISOVER FLORA spoľahlivo vegetovať aj v období bez prirodzenej dažďovej zálievky.
V prípade kombinácie so substrátom sa používajú ako spodná vrstva vegetačného súvrstvia. V polointenzívnych systémoch alebo tam, kde je očakávaná zvýšená prevádzka na streche, je vhodné dosky FLORA doplniť spevňujúcou vrstvou ISOVER INTENSE
 
ISOVER FLORA

Výhody použitia

  • Čadičová minerálna vlna,  λ=0,037

Technické parametre z technického listu

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,037

Rozmery, izolačné vlastnosti

  

Názov produktu Hrúbka Šírka Dĺžka Hmotnosť (kg/m³) Množstvo v jednom balení [m2] Množstvo na palete [m3/MP]
Isover FLORA 50 1000 600 80 4,8 1,44
Isover FLORA* 100 1000 600 76 2,4 1,44
​* Dodacie podmienky potrebné konzultovať s výrobcom.