EPS Expandovaný polystyrén

Isover EPS Perimeter

Dlhodobá životnosť a spoľahlivá funkčnosť
Ekologická a hygienická nezávadnosť
Nízka hmotnosť
Tepelnoizolačné vlastnosti
<b>Lambda λ<sub>D</sub> = 0,033 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup></b><br> Isover EPS Perimeter je prémiový produkt z polystyrénu EPS s nízkou nasiakavosťou a vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami. Isover EPS Perimeter je izolačná doska pre izoláciu sokla a spodnej stavby, teda pre konštrukcie v priamom kontakte s vlhkosťou.
Čítať viac
Skryť

Izolácia s doskami Isover Perimeter

EPS izolačné dosky sú vhodné na tepelné izolácie konštrukcií budov, ktoré sa dotýkajú zeme, hlavne na tepelnú izoláciu konštrukcií sokla a spodnej stavby, až do hĺbky 3 až 6 metrov. Sú vhodné aj na vysoko zaťažované konštrukcie, tepelné izolácie bazénov a pod. Dosky Isover Perimeter sú ďalej vhodné na zateplenie terénnych stien, základových dosiek vďaka ich pevnosti v tlaku a odolnosti proti pôsobeniu vlhkosti.

Hlavné funkcie: Tepelná izolácia spodnej stavby, ochrana hydroizolácie (nahrádzajú ochrannú primúrovku).  Dosky sa aplikujú zhodne ako dosky XPS. Pokladajú sa v jednej vrstve natesno na väzbu. Na lepenie na hydroizoláciu sa používajú najčastejšie PUR lepiace peny alebo bezrozpúšťadlové lepidlá na báze asfaltu. Vodorovné aplikácie sa realizujú ako voľne položené.

Výroba a účel izolačných dosiek Isover Perimeter

Izolačné dosky Isover EPS Perimeter sú špeciálnym typom Isover EPS dosiek napenovaných do foriem pre náročné tepelné izolácie konštrukcií v priamom kontakte s vlhkosťou. Táto technológia a používanie špeciálnych surovín zaisťujú doskám niektoré mimoriadne vlastnosti. Dosky sa vyznačujú najmä minimálnou nasiakavosťou, vysokou pevnosťou v tlaku a mrazuvzdornosťou. Vyrábajú sa v pevnostnej triede EPS 200 kPa (na vyžiadanie 150 kPa) a možno ich používať aj pre vysoko zaťažené konštrukcie. Sú vybavené povrchovým rastrom po 50 mm pre rýchlejšie a presnejšie delenie. Dosky Isover EPS Perimeter nie je nutné, rovnako ako dosky z extrúdovaného polystyrénu XPS, chrániť hydroizoláciou. Moderná technológia zabezpečuje stálu kvalitu a minimálnu energetickú náročnosť výroby, čo doskám zaisťuje výborný pomer cena/výkon. Všetky dosky EPS Isover sa vyrábajú v samozhášavom vyhotovení so zvýšenou požiarnou bezpečnosťou.*

* Samozhášavosť EPS Isover je zaistená pomocou retardéra horenia. PolyFlameRetardant – PFR. Použitie tohto retardéra horenia nevyžaduje
stanovenie pravidiel bezpečného použitia, podrobné technické informácie sú uvedené na www.isover.cz.

Produkt Isover EPS vyrobený v závode Trnava ako 100% recyklovateľný slovenský výrobok, čo potvrdzujeme aj spätným odberom nespotrebovaného výrobku od svojich zákazníkov na opätovnú recykláciu. Recyklovaný materiál tvorí cca 15% vstupných surovín, čím spúšťame aktivitu zdrojovej efektívnosti v rámci obehového hospodárstva.

Balenie, doprava a skladovanie

Izolačné dosky Isover Perimeter 150 sú balené do PE fólie v balíkoch s max. výškou 500 mm. Dosky musia byť dopravované a skladované za podmienok vylučujúcich ich znehodnotenie. Neskladovať dlhodobo na priamom slnku.

* Po dohode možno dodať výrobky aj v iných hrúbkach (do max. 200mm). HRANY dosky sú štandardne vybavené poldrážkou.

*dosky pre hĺbku montáže 6m sa vyrábajú na objednávku. Rozmer dosky - krycí.

Kľúčové vlastnosti

 • veľmi nízka nasiakavosť EPS Perimeter
 • vytvára účinnú ochranu hydroizolácie
 • rastrovaný povrch pre rýchlejšie a presnejšie delenie
 • EPS Perimeter je mrazuvzdorný
 • veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti
 • výborné mechanické vlastnosti
 • minimálna hmotnosť EPS dosiek
 • jednoduchá spracovateľnosť
 • dlhá životnosť
 • EPS Perimeter sú ekologicky a zdravotne neškodné
 • ekonomická výhodnosť
 • biologická neutrálnosť

Technické parametre

Trieda reakcie na oheň
E
Rozmer dosky
1250 x 600 mm*; Hĺbka montáže: max. 3m (*max 6m - na objednávku)
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení
≥200 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
0,033 W/m.K

Varianty produktov

Articles information
Názov Hrúbka (mm) Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ Tepelný odpor R [m2.K/W] Množstvo v jednom balení (m2)
NázovIsover EPS Perimeter 3 Hrúbka (mm)30 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,033 Tepelný odpor R [m2.K/W]0,90 Množstvo v jednom balení (m2)12,00
NázovIsover EPS Perimeter 4 Hrúbka (mm)40 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,033 Tepelný odpor R [m2.K/W]1,20 Množstvo v jednom balení (m2)9,00
NázovIsover EPS Perimeter 5 Hrúbka (mm)50 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,033 Tepelný odpor R [m2.K/W]1,50 Množstvo v jednom balení (m2)7,50
NázovIsover EPS Perimeter 6 Hrúbka (mm)60 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,033 Tepelný odpor R [m2.K/W]1,80 Množstvo v jednom balení (m2)6,00
NázovIsover EPS Perimeter 7 Hrúbka (mm)70 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,033 Tepelný odpor R [m2.K/W]2,10 Množstvo v jednom balení (m2)5,25
NázovIsover EPS Perimeter 8 Hrúbka (mm)80 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,033 Tepelný odpor R [m2.K/W]2,40 Množstvo v jednom balení (m2)4,50
NázovIsover EPS Perimeter 9 Hrúbka (mm)90 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,033 Tepelný odpor R [m2.K/W]2,70 Množstvo v jednom balení (m2)3,75
NázovIsover EPS Perimeter 10 Hrúbka (mm)100 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,033 Tepelný odpor R [m2.K/W]3,00 Množstvo v jednom balení (m2)3,75
NázovIsover EPS Perimeter 11 Hrúbka (mm)110 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,033 Tepelný odpor R [m2.K/W]3,30 Množstvo v jednom balení (m2)3,00
NázovIsover EPS Perimeter 12 Hrúbka (mm)120 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,033 Tepelný odpor R [m2.K/W]3,60 Množstvo v jednom balení (m2)3,00
NázovIsover EPS Perimeter 14 Hrúbka (mm)140 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,033 Tepelný odpor R [m2.K/W]4,20 Množstvo v jednom balení (m2)2,25
NázovIsover EPS Perimeter 15 Hrúbka (mm)150 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,033 Tepelný odpor R [m2.K/W]4,50 Množstvo v jednom balení (m2)2,25
NázovIsover EPS Perimeter 16 Hrúbka (mm)160 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,033 Tepelný odpor R [m2.K/W]4,80 Množstvo v jednom balení (m2)2,25
NázovIsover EPS Perimeter 18 Hrúbka (mm)180 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,033 Tepelný odpor R [m2.K/W]5,45 Množstvo v jednom balení (m2)1,50
NázovIsover EPS Perimeter 20 Hrúbka (mm)200 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,033 Tepelný odpor R [m2.K/W]6,05 Množstvo v jednom balení (m2)1,50

Dokumenty

Vybrať všetko
Cenník produktov
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Cenník tepelných izolácií a príslušenstva
DOP
2 datasheets related with the product
2 datasheets related with the product
Isover EPS Perimeter/Soklová doska DoP 150
Isover EPS Perimeter/Soklová doska DoP 200
Katalóg produktov
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Katalóg produktov
Katalógy a prospekty
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Isover EPS Perimeter/Soklová doska Prospekt
Technické (produktové) listy
2 datasheets related with the product
2 datasheets related with the product
Isover EPS Perimeter Technický list 150
Isover EPS Perimeter Technický list 200
Environmentálne vyhlásenie (EPD)
2 datasheets related with the product
2 datasheets related with the product
Isover EPS Perimeter/Soklová doska EPD 150
Isover EPS Perimeter/Soklová doska EPD 200

Mohlo by vás zaujímať