Postup zatepľovania kontaktnej fasády ETICS

Všeobecné zásady vykonávania systémov ETICS stanovuje norma STN 73 2901: Vykonávanie vonkajších tepelnoizolačných kompozitných systémov ETICS. Nižšie uvedený technologický postup je len výber najzákladnejších princípov vykonávanie ETICS. Montážny návod jednotlivých systémov sa môže líšiť, preto je nutné vždy dodržať technologický postup zvoleného zatepľovacieho systému.

ETICS

 

 

Postup zateplenia domu ETICS

Príprava podkladu pred lepením izolačných dosiek systému zateplenia ETICS
Postup zatepľovania kontaktnej fasády ETICS

Tepelno-izolačné dosky je možné lepiť iba na súdržný, dostatočne pevný a rovný podklad bez prachu a iných nečistôt. Odporúča sa povrch fasády umyť tlakovou vodou, vykonať penetráciu starej omietky, prípadne vyrovnať nerovnosti novou omietkou. Rovina podkladu by mala byť max. 20 mm / m, resp. 10 mm / m pri celoplošnom lepení.

Založenie zateplenia
Postup zatepľovania kontaktnej fasády ETICS

Certifikovaný soklový profil s lištou je najčastejší spôsob založenia fasády. V súčasnosti sa postupne prechádza na zakladacie profily z plastu, pretože nevytvárajú tepelné mosty, nedilatujú a sú cenovo výhodnejšie.

Lepenie izolačných dosiek
Postup zatepľovania kontaktnej fasády ETICS

Penový polystyrén Isover EPS GREYWALL, EPS 70F rovnako ako minerálna izolácia s pozdĺžnymi vláknami Isover CLIMA 034, Isover TF PROFI sa lepí iba po obvode s vnútornými "bodmi" tak, aby kontaktne lepená plocha bola min. 40%. Minerálna izolácia z kolmých vlákien Isover NF333 sa vždy lepí celoplošne! Lepiaca malta sa nanáša na izolačné dosky celoobvodovo kde hrúbka pásu je 10 - 20 mm, šírka pásu min. 50 mm.

Do stredu platne sa aplikujú minimálne dva terče veľkosti dlane. Prečítajte si viac o lepení tepelnoizolačných dosiek.

Kotvenie ETICS hmoždinkami
Postup zatepľovania kontaktnej fasády ETICS

Kotvenie realizujeme podľa projektu, min. počet kotiev je 6,6 ks/m2. Veľkosť tanierikov kotiev volíme podľa zvoleného systému s prihliadnutím na tuhosť izolácie.

Ochrana hrán a tepelnej izolácie pri montáži
Postup zatepľovania kontaktnej fasády ETICS

Nárožné a ostatné hrany sa musia vystužiť špeciálnymi profilmi, alebo zdvojením výstužnej sieťoviny pri menej náročných aplikáciách. Pri oknách a dverách sa vykoná diagonálne spevnenie v rohoch otvorov pruhom mriežky o min. rozmeroch 300 × 500 mm.

Penetrácia podkladu
Postup zatepľovania kontaktnej fasády ETICS

Penetrácia sa vykonáva pre zníženie a zjednotenie nasiakavosti výstužnej vrstvy, aby bolo možné následne bez problémov aplikovať vrchnú vrstvu omietky. Do penetračného náteru je možné pridať farbu odtieňa výslednej povrchovej úpravy,alebo rovno kúpiť farebnú penetráciu.

Základná (výstužná) vrstva
Postup zatepľovania kontaktnej fasády ETICS

Vykonáva sa obvykle po 1-3 dňoch od ukončenia lepenia dosiek a prípadnom kotvení hmoždinkami. Vystuženie základnej vrstvy sa robí ručne plošným zatlačením sklenenej sieťoviny napr. VERTEX do vonkajšej tretiny základnej vrstvy

Realizácia povrchových úprav fasády pri ETICS
Postup zatepľovania kontaktnej fasády ETICS

Ako povrchové úpravy pre kontaktné zatepľovacie systémy ETICS sa najčastejšie používajú ušľachtilo tenko vrstvové omietky rôzneho zloženia, farieb a štruktúr. Podľa použitého spojiva sa používajú omietky akrylátové, silikónové, silikátové, alebo silikón-silikátové. Pre vatové systémy sa používajú všetky priedušné typy omietok.

Vystužovanie hrán mriežkou
Postup zatepľovania kontaktnej fasády ETICS

Na vystuženie miesta styku rozdielnych materiálov, rohov, okolo okien, sa pri aplikácii zateplenia systému ETICS používa výstužná mriežka určená na zatepľovanie fasád.

domecek

 

Profesionálna kalkulácia zadarmo.
Spočítame vám materiál na izoláciu strechy.

poradenstvo@isover.sk
0800 139 139

 

Dopýtať kalkuláciu