EPS Expandovaný polystyrén

Isover EPS 100 S

Dlhodobá životnosť a spoľahlivá funkčnosť
Ekologická a hygienická nezávadnosť
Tepelnoizolačné vlastnosti
Odolnosť voči vlhkosti
Lambda λD = 0,036 W·m-1·K-1
Stabilizované tepelno izolačné dosky z penového polystyrénu (EPS) - Isover Polystyrén EPS 100S na zateplenie podláh a plochých striech s bežnými požiadavkami na zaťaženie tlakom.
Čítať viac
Skryť

Podladhový polystyrén Isover EPS 100 S

Izolačné dosky Isover Polystyrén EPS 100S sú určené pre trvalé zaťaženie v tlaku max. 2 000 kg/m2 pri deformácii <2%. Rozmery aj na vyžiadanie. Hrany dosiek EPS 100S sú štandardne vybavené rovnou hranou.

Izolačné dosky z EPS (expandovaný polystyrén) je ľahká a pevná organická pena, ktorá sa široko používa v európskom stavebníctve, najmä ako tepelná izolácia. Biele izolačné dosky si v priebehu 40 rokov používania získali na stavbách pevné miesto pre svoje výborné úžitkové vlastnosti.

Stabilizované dosky z penového polystyrénu Isover EPS 100S

Izolačné dosky EPS Isover sú vyrobené pomocou najnovších technológií bez obsahu CFC a HCFC (známe ako freóny). Moderná technológia zabezpečuje stálu kvalitu a minimálnu energetickú náročnosť výroby, čo doskám zaisťuje výborný pomer cena/výkon. Támto prístupom prispievame k trvalej udržateľnosti stavebníctva. Všetky dosky EPS Isover sa vyrábajú v samozhášavom vyhotovení so zvýšenou požiarnou bezpečnosťou.

EPS 100S nie je iba podlahový polystyrén

Izolačné dosky Isover EPS 100S sú určené najmä na tepelné izolácie s bežnými požiadavkami na zaťaženie tlakom ako napr. podlahy, ploché strechy a pod. Dosky sú vhodné pre izolačné vrstvy energeticky úsporných stavieb (nízkoenergetické a pasívne domy) s bežnými hrúbkami izolácie 200-500 mm.

Cena a dostupnosť  Isover EPS 100S

Odporúčané predajné ceny tepelných izolácií Isover (ceny sklenej vlny a kamennej vlny, polystyrénu, podlahových izolačných dosiek, PIR tepelných izolácií, klímamembrán Vario a príslušenstva) sú uvedené v aktuálne platnom cenníku tepelných izolácií a príslušenstva Isover. Predajné ceny dosiek Isover EPS 100S ako aj informácie o dodacích termínoch, skladových zásobách poskytne aj vzhľadom na požadované množstvo a lokalitu stavbynáš distribučný partner. Výber distribučných partnerov.

Recyklácia izolačných dosiek Isover EPS 100S

Produkt Isover EPS vyrobený v závode Trnava ako 100% recyklovateľný slovenský výrobok, čo potvrdzujeme aj spätným odberom nespotrebovaného výrobku od svojich zákazníkov na opätovnú recykláciu. Recyklovaný materiál tvorí cca 15% vstupných surovín, čím spúšťame aktivitu zdrojovej efektívnosti v rámci obehového hospodárstva.

Balenie, doprava a skladovanie

Izolačné dosky EPS Isover s rozmerom 1 000 x 500 mm a 1 000 x 1 000 mm sú balené do PE fólie v balíkoch s max. výškou 600 mm. Neštandardné rozmery napr. 1 000 x 2 000 mm, 1 000 x 2 500 mm sú páskované. Dosky musia byť  dopravované a skladované za podmienok vylučujúcich ich znehodnotenie. Neskladovať dlhodobo na priamom slnku. Dosky sú označené na boku dvoma farebnými pruhmi v poradí farieb ‐ čierna, červena.

Kľúčové vlastnosti

  • veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti
  • výborné mechanické vlastnosti
  • minimálna hmotnosť
  • jednoduchá spracovateľnosť
  • dlhá životnosť
  • ekologická a zdravotná neškodnosť
  • trvalá odolnosť proti vlhkosti
  • biologická neutrálnosť
  • ekonomická výhodnosť
  • trieda reakcie na oheň E*** podľa normy STN EN 13 501-1

Technické parametre

Trieda reakcie na oheň
E
Rozmer dosky
1000 x 500 mm
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení
≥ 100 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
0,036 W/m.K

Varianty produktov

Articles information
Názov Hrúbka (mm) Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ Dĺžka x šírka (mm) Tepelný odpor R [m2.K/W] Množstvo v jednom balení (m2) Množstvo na palete (m2)
NázovIsover EPS 100 S 2 Hrúbka (mm)20 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,036 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]0,55 Množstvo v jednom balení (m2)15,00 Množstvo na palete (m2)150,00
NázovIsover EPS 100 S 3 Hrúbka (mm)30 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,036 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]0,80 Množstvo v jednom balení (m2)10,00 Množstvo na palete (m2)100,00
NázovIsover EPS 100 S 4 Hrúbka (mm)40 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,036 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]1,10 Množstvo v jednom balení (m2)7,50 Množstvo na palete (m2)75,00
NázovIsover EPS 100 S 5 Hrúbka (mm)50 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,036 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]1,35 Množstvo v jednom balení (m2)6,00 Množstvo na palete (m2)60,00
NázovIsover EPS 100 S 6 Hrúbka (mm)60 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,036 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]1,65 Množstvo v jednom balení (m2)5,00 Množstvo na palete (m2)50,00
NázovIsover EPS 100 S 7 Hrúbka (mm)70 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,036 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]1,90 Množstvo v jednom balení (m2)4,00 Množstvo na palete (m2)40,00
NázovIsover EPS 100 S 8 Hrúbka (mm)80 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,036 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]2,20 Množstvo v jednom balení (m2)3,50 Množstvo na palete (m2)35,00
NázovIsover EPS 100 S 9 Hrúbka (mm)90 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,036 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]2,50 Množstvo v jednom balení (m2)3,00 Množstvo na palete (m2)30,00
NázovIsover EPS 100 S 10 Hrúbka (mm)100 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,036 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]2,75 Množstvo v jednom balení (m2)3,00 Množstvo na palete (m2)30,00
NázovIsover EPS 100 S 12 Hrúbka (mm)120 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,036 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]3,30 Množstvo v jednom balení (m2)2,50 Množstvo na palete (m2)25,00
NázovIsover EPS 100 S 15 Hrúbka (mm)150 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,036 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]4,15 Množstvo v jednom balení (m2)2,00 Množstvo na palete (m2)20,00
NázovIsover EPS 100 S 18 Hrúbka (mm)180 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,036 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]5,00 Množstvo v jednom balení (m2)1,50 Množstvo na palete (m2)15,00
NázovIsover EPS 100 S 20 Hrúbka (mm)200 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ0,036 Dĺžka x šírka (mm)1000 x 500 Tepelný odpor R [m2.K/W]5,55 Množstvo v jednom balení (m2)1,50 Množstvo na palete (m2)15,00

Dokumenty

Vybrať všetko
Cenník produktov
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Cenník tepelných izolácií a príslušenstva
DOP
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Isover EPS 100 S DoP
Katalóg produktov
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Katalóg produktov
Katalógy
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Isover Katalog plochých striech
Technické (produktové) listy
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Isover EPS 100 S Technický list
Environmentálne vyhlásenie (EPD)
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Isover EPS 100 S EPD

Mohlo by vás zaujímať