Trvalá udržateľnosť

Udržateľný rozvoj, udržateľná výstavba

Je jedným zo základných pilierov stratégie skupiny Saint-Gobain. Cieľom spoločnosti je výroba materiálov s nízkym dopadom na životné prostredie a naopak s pozitívnym efektom pri ich aplikácii. Z nášho pohľadu LCA a Multi-Komfortný dom Saint-Gobain slúžia ako dobrý pomocník pri posudzovaní vplyvu materiálov, zabudovaných v budovách a na životné prostredie. Popisuje všetky štádia výrobku, od ťažby suroviny, cez výrobu, zabudovanie, užívanie počas 50-tich rokov, až po koniec životného cyklu výrobku.

Udržatelny rozvoj

 

Environmentálne vyhlásenie o produkte bolo overené nezávislou treťou stranou

 

EPD

 

Dosah tohto produktu na životné prostredie bol posudzovaný počas jeho celého životného cyklu. Výsledky analýzy životného cyklu sú prezentované vo forme EPD (Environmental Product Declaration = environmentálne vyhlásenie o produkte), ktoré môže byť overené nezávislou treťou osobou. To zaistí kvalitu a spoľahlivosť výsledku.

Izolačné materiály s pozitívnou ekobilanciou, ktoré sú zabudované do budovy, prinášajú pozitívne environmentálne benefity a často prekročia tie negatívne, spojené s ich výrobou, dopravou a prípadnou likvidáciou. Na potvrdenie tohto tvrdenia spoločnosť ISOVER už od roku 2009 pravidelne spracováva LCA svojich výrobkov podľa platných predpisov.

Globálne dosahy stavebníctva na životné prostredie

Ekosystémy Zeme sú v súčasnosti v kritickej fáze: sú nielen ťažko poškodené, ale ľudská činnosť vedie k nenávratným stratám ekosystémovej funkcie. Stavby a stavebné práce majú najväčší podiel na globálnom využívaní zdrojov a znečistení emisiami. V krajinách OECD je prostredie budov zodpovedné približne za 25 až 40 % celkovej spotreby energie, 30 % použitie surovín, 30 – 40 % celosvetových emisií skleníkových plynov a 30 až 40 % pevného odpadu.

Izolačné materiály a ľudské zdravie

Použitie Isover minerálnej vlny je bezpečný spôsob, ako ušetriť energiu na vykurovanie a náklady na chladenie. Sklené a kamenné vlny sa používajú viac ako 60 rokov. Počas nich sa osvedčili ako populárny a bezpečný izolačný materiál a sú pravdepodobne tiež najviac a najlepšie zdokumentovaným a testovaným stavebným materiálom.

EPS je inertný, biologicky neutrálny a stabilný v priebehu času. Jeho základnou zložkou je monomer styren, ktorý je svojom prirodzenom stave prítomný v rastlinách a v rôznych potravinách. Bol vynájdený v roku 1949. Ide o zdraviu neškodný materiál, netoxický a používa sa v mnohých ďalších aplikáciách, ako je biológia, balenie potravín atď.

Isover - najčistejšia a najlacnejšia, je ušetrená energia

Odporúčame vám viac na tému zelené budovy s vegetačnými strechami a ekologická výstavba, ktorá sa týka budúcnosti každého z nás. ​Budúcnosťou sú eko stavby.