Čo je to Multi-Komfortný dom

Čo je to Multi-Komfortný dom

 

Multi-Komfortný dom, ako už z názvu vyplýva, jedná sa o dom, kde je dôraz kladený predovšetkým na komfort bývania. Tento typ domu rieši tepelnú pohodu, tj. minimálne straty tepla podobne ako pasívne domy, kladie dôraz na akustiku, ktorá stále častejšie v poslednej dobe stúpa na dôležitosti a začína byť v popredí vlastného návrhu rodinného alebo bytového domu. V neposlednom rade nesmieme zabudnúť ani na požiarnu bezpečnosť, ktorú by takýto dom mal mať. Multi-Komfortný dom, skrátene MCH by mal spĺňať tri základné parametre.

1. Minimalizácia tepelných strát

Aby túto časť dom spĺňal, musí mať vlastnosti pasívneho domu, tj. maximálnu tepelnú stratu 15 kWh.m-2.a-1. Tieto hodnoty sa nedosahuje ľahko, často jeden či dva nevhodne riešené detaily môžu významne ovplyvniť celkovú hodnotu tepelných strát. Dokladom o kvalite zateplenia je preukaz energetickej náročnosti budovy, rámci EÚ sú spôsoby výpočtu veľmi podobné, avšak grafické vyjadrenie sa často líšia.

 

Minimalizácia tepelných strát

Obr. 1: Ukážka z výpočtu pomocou NKN (Národná kalkulačný nástroj 2.06)
Obr. 2: Výpočet pomocou Isover Multi Comfort House Designer 2.0

 

2. Akustický komfort

Bol často zanedbávaný, ale je mu potrebné venovať pozornosť. V norme sú síce predpísané hodnoty vzduchovej alebo krokovej nepriezvučnosti pre jednotlivé typy budov, ale tieto hodnoty na stavbe bývajú nedodržané. Hluk z okolia každým rokom stúpa v súvislosti s nárastom automobilovej dopravy. Chceme štandard či komfort, to si musíme zvoliť hneď na začiatku, než začneme s projektom.

 

Akustický komfort

Obr. 1: Požiadavky na vzduchovú nepriezvučnosť z pohľadu obyvateľov domov
Obr. 2: Pôdorys prvého Multi-Komfortného domu v Českej republike

3. Požiarna bezpečnosť

Tento faktor nadobúda na význame hlavne pri výškových stavbách, ale aj vo výstavbe rodinných domov či nízko podlažných bytových domov. Najmä správny návrh a riešenie detailov je veľmi dôležitý.

 

Požiarna bezpečnosť

Obr. 1: Požiarna odolnosť REI 60 (strecha) a REI 30 (stena)
Obr. 2: Južná fasáda prvého Multi-komfortného domu v Českej republike

Prvý Multi-Komfortný dom postavený v ČR

Prvý vzorový dom tohto konceptu je postavený v okolí Pardubíc a má tieto parametre:

 ●  Zastavaná plocha: 149 m2
 ●  Spotreba energie na vykurovanie: 14,9 kWh / m2 rok
 ●  Celkový objem domu: 780 m3
 ●  Celková cena približne: 167 000 €

 

Prvý Multi-Komfortný dom v ČR

Obr. 1: Architektonické poňatie MCH
Obr. 2: Architektonické poňatie MCH

Karel Sedláček - Isover

 

 

Autor:  Ing. Karel Sedláček, PHD.

Vyštudoval ČVUT v Prahe, je členom komory ČKAIT a vedie technickú podporu divízie Isover.

Je znalcom v odbore zatepľovania, teraz sa špecializuje na konštrukcie vetraných fasád a šikmých striech.