Postup výroby kamenej vlny

Postup výroby kamennej vlny

 

Pre výrobu kamennej vlny je potrebné horniny roztriediť, ďalej sa drvia, zmiešajú s koksom a škvárou, pomelú a tavia v peci pri teplote 1 500 °C. Tavenina sa vpúšťa priamo do rotujúceho kolesa, kde sa vytvára kammenná vlna. Malé množstvá spojiva, najčastejšie fomaldehydovej živice sa pridávajú do vlákien, aby sa spojili dohromady. 

Takáto kamenná vata sa tvaruje do tvaru rohože, ktorá sa vytvrdí a stlačí v peci. Následne sa reže na izolačné dosky, ktoré nesú rôznorodé názvy ako kamenná vlna, minerálna vlna, kamenná vata či čadičová vata, ale stále ide o ten istý výrobok.

Niektoré typy minerálnej vlny sú na záver výrobného procesu povrchovo upravené ďalšou vrstvou materiálu - papierom, hliníkovou fóliou, asfaltovým pásom, textilom, pletivom.