Skladba strechy s extenzívnou zeleňou - rekonštrukcie

Rastliny vhodné pre zelenú strechu s extenzívnou zeleňou

Najčastejším typom zelených striech sú práve skladby s nízkou extenzívny vegetáciou. Sú nenáročné na údržbu a tiež sú cenovo najdostupnejšie. Ideálne sú nízke trsovité sukulentné rastliny, ktoré sa samovoľne plošne rozrastajú a regenerujú. Medzi odporúčané rastliny patria rozchodníky, skalnice a ďalšie rastliny, ktoré sa zvládnu vysporiadať s extrémnymi podmienkami - dlhotrvajúcim suchom, vetrom a priamym slnečným žiarením.

Obvyklá skladba zo sortimentu Isover pozostáva z jednej dosky Isover Flora 50mm a minimálna vrstvy substrátu (30 mm). V prípade veľmi malého sklonu strechy (0-4%) sa odporúča použiť drenážny fóliu ako ochranu proti premokrenie. Táto úsporná strecha je preto vhodná pre rekonštrukcie.

Postup vytvorenia zelenej strechy pri rekonštrukcii

 

Zelené a vegetačné strechy je možné realizovať je pri rekonštrukcii strechy. Nasledujúce kroky je potrebné previesť pred ozelením strechy.

Rastliny a krycia vrstva

Technicky rovnaké ako pre zelené strechy s extenzívnej skladby pre novostavby.

Vegetačná, drenážna a hydroakumulačná vrstva

Izolačné dosky Isover Flora slúžia k priamemu pestovaniu nízkych nenáročných rastlín s posypom kôry, zeminy.

Separácia

Separačnú vrstvu môže tvoriť materiál, ktorý odpudzuje vodu akko PES alebo PP geotextílie 65-125 g / m2. Táto vrstva neslúži ako ochrana proti prerastaniu korienkov, mala by byť vodopriepustná. Vzhľadom na to, že vláknitá štruktúra Isover Flory izolačných dosiek filtruje jemné čiastočky zvyškovej zeminy, nie je použitie tejto vrstvy vyslovene nutné,

Tepelná izolácia strechy

Je tvorená polystyrénom alebo minerálnou vlnou a navrhuje sa v hrúbkach od 200 do 500 mm.

Separácia

Ak je použitá hydroizolácia agresívna voči extrudovanému polystyrénu (niektoré PVC fólia), musí sa použiť separačná fólia. V prípade tenkých vrstiev XPS, alebo u intenzívneho a polointenzívneho ozelenenia, sa namiesto separačnej fólie použije klasická protikoreňová fólia, aby korene neporušili existujúcu hydroizoláciu.

Pôvodná hydroizolácia strechy

Je nutné skontrolovať jej kvalitu pred pokladaním ďalších vrstiev.

Pôvodná tepelná izolácia

Väčšinou ju tvoria polystyrénové dosky v 2 vrstvách a spádový systém.

Pôvodná nosná konštrukcia strechy

Je nutné overiť statiku pôvodnej nosnej konštrukcie (stropov i stien), či zvládne priťaženie od novej strešnej vegetácie. Systém s Isover Flora izolačnými doskami je ale výrazne ľahší ako systémy so zeminou.

Video návod: realizácia extenzívnej vegetačnej strechy

Potrebujete poradiť?

 

 

Jozef Lackovič

 

Jozef Lackovič

Projektový manažér vegetačné a ploché strechy

📞  Tel: 0911 610 012
✉️  E-mail: jozef.lackovic@saint-gobain.com

 Vegetačné strechy – návrch skladby, konzultácia postupu realizácie vegetačnej strechy, poradenstvo
 ● Ploché strechy – návrh skladieb podľa požiadaviek a nárokov na požiarnu odolnosť, únosnosť, akustiku, pochôdznosť či umiestnenie technológií na strechu.
 ● Odborné školenia (osobne, on-line, na stavbe) pre oblasť plochých a vegetačných striech