Akustika a komfortné bývanie

Akustika a komfortné bývanie

 

Akustika, pojem veľmi známy a predsa často opomínaný. Ekonomické myslenie je trendom každej doby a takmer vždy sú ušetrené peniaze na prvom mieste. Je to zrejmé v prípade zateplenia stavby, čím sa ušetria náklady na vykurovanie, náklady na požiarnu bezpečnosť, ktorá šetrí možné straty na životoch i majetku. Investície do akustiky sa najprv ekonomickými nejavia.

Multi-Komfortný alebo aj pasívny dom je koncept bývania propagovaný firmou Isover má riešiť tepelnú pohodu a požiarnu ochranu, ale aj akustický komfort. Veď odpočinok či už vo forme relaxácie či blahodarného spánku potrebuje každý človek. Povedzme si úprimne - máme pokojný odpočinok? Máme v byte naozaj komfortnú akustiku?

Isover - akustika

 

Význam akustiky v bývaní

Veľká väčšina z nás pokojný odpočinok nemá, predovšetkým v centrách rušných miest. Veľmi často je to spôsobené hlukom, ktorý sa neustále zvyšuje vo všetkých činnostiach človeka počas posledných rokov. Je to naozaj nutné nechať si zničiť sluch a chodiť k lekárovi, či byť neustále podráždený z toho že sa dobre nevyspí? Názory že si na zvýšený hluk z rušnej cesty niekto časom zvykne, sú mylné a naopak vedú k dlhodobým zdravotným problémom.

 

Isover akustika - tabuľka s požiadavkami

Dôležité zásady - zvuková pohltivosť

 ●  pohltivosť je dôležitá z dôvodov lepšej zrozumiteľnosti a minimalizácea ozvien (nahrávacie štúdiá, kiná, divadlá, atď.)
 ●  pri pohltivých podhľadov a priečok je akustika často najdôležitejšou zložkou
 ●  pohltivosť stúpa s členitosťou pohltivé plochy (typom a hrúbkou pohltivého materiálu)
 ●  pred pohlcujúcim materiálom by nemala byť žiadna hmotná konštrukcia, prípadne by mala byť husto perforovaná
 ●  úplne nepohltivý materiál má súčiniteľ zvukovej pohltivosti αw = 0 (betón či sklo majú napr. 0,05)
 ●  ideálne pohltivý materiál má súčiniteľ zvukovej pohltivosti αw = 1 (napríklad otvorené okno - zvuk sa neodrazí)

Dôležité zásady - vzduchová nepriezvučnosť

 ●  pohltivosť je dôležitá z dôvodov lepšej zrozumiteľnosti a minimalizácea ozvien (nahrávacie štúdiá, kiná, divadlá, atď.)
 ●  pri pohltivých podhľadov a priečok je akustika často najdôležitejšou zložkou
 ●  pohltivosť stúpa s členitosťou pohltivé plochy (typom a hrúbkou pohltivého materiálu)
 ●  pred pohlcujúcim materiálom by nemala byť žiadna hmotná konštrukcia, prípadne by mala byť husto perforovaná
 ●  úplne nepohltivý materiál má súčiniteľ zvukovej pohltivosti αw = 0 (betón či sklo majú napr. 0,05)
 ●  AKU vrtačku s nástavcem a bitem TX „hvězdička“
 ●  ideálne pohltivý materiál má súčiniteľ zvukovej pohltivosti αw = 1 (napríklad otvorené okno - zvuk sa neodrazí)

Príklady namerané nepriezvučnosť pri vybraných typoch priečok

Isover akustika-použitie a skladba

 

Karel Sedláček - Isover

 

 

Autor:  Ing. Karel Sedláček, PHD.

Vyštudoval ČVUT v Prahe, je členom komory ČKAIT a vedie technickú podporu divízie Isover.

Je znalcom v odbore zatepľovania, teraz sa špecializuje na konštrukcie vetraných fasád a šikmých striech.