Ľahké, stredné a ťažké kamenné vlny

Ľahké, stredné a ťažké kamenné vlny

Vznikajú rozvlákňovaním zmesi vyvretých hornín, (obsahujúcich rôznorodé minerály - odtiaľ pojem minerálna vlna) recyklátu z vysokopecnej škvary a vlastného recyklátu (brikiet). Ich výroba je náročná, ale je podrobne dokumentovaná pomocou EPD produktov a presným popisom pôsobenia výrobného závodu na životné prostredie. Ich použitie je možné vo vnútorných i vonkajších konštrukciách.

 

Kamenná vlna - výroba

Najľahšie kamenné vlny

(napr. ISOVER ORSIK) sa používajú predovšetkým na šikmých strechách a ako výplň dutín stropov a rámových konštrukcií.

 

Stredne ťažké minerálne vlny

majú najlepšie tepelné aj akustické vlastnosti z celej skupiny kamenných vĺn. Oproti obdobným výrobkom zo sklených vlákien majú aj výrazne lepšie protipožiarne vlastnosti. Najlepšie sa uplatnia pri výrobe akustických priečok (ISOVER AKU) a tepelnej izolácie vetraných fasád (ISOVER TOPSIL).

 

Ťažké kamenné vlny

majú najlepšie mechanické a požiarne vlastnosti zo všetkých minerálnych vĺn (kamenných aj sklených). Používajú sa najčastejšie do fasád s omietkovým systémom (ISOVER TF PROFI), plochých striech so zvýšenou požiarnou odolnosťou, strešných parkovísk v obchodných centrách a do podláh s dôrazom na akustiku (ISOVER T-N).