Skladba strechy s intenzívnou zeleňou

Výsadba strechy s intenzívnou zeleňou

Pri výsadbe tohto druhu zelenej strechy je k dispozícii takmer neobmedzený výber rastlín, prispôsobený nášmu klimatickému pásmu. Na výber sú takmer všetky druhy rastlín:

  trávnik
 ●  trvalky
 ●  kry
 ● malé a stredné stromy
 ● vysoké stromy

Hrúbka vegetačnej vrstvy spravidla začína pri 300 mm, ale nie sú výnimkou hrúbky až 1 500 mm, najmä ak sú súčasťou výsadby aj stromy. Pre stromy sa odporúča minimálne 600 mm vegetačného súvrstvia. Vďaka unikátnej kombinácii substrátu a hydrofilné vlny dokáže zachytiť strecha až 90% dažďových zrážok. Množstvo hydrofilné vlny by malo tvoriť optimálne polovicu vegetačného súvrstvia. Pri výsadbe väčších kríkov a stromov je tiež nutné tieto veľké rastliny stabilizovať, aby sa nevyvrátili. Stabilizácia sa vykonáva napr. do kari siete položenej do spodnej časti vegetačnej vrstvy.

Strecha s vynikajúcimi hydrokumulačnými vlastnosťami

Použitie vrstvených vegetačných izolačných dosiek Isover Intense vyšších gramáží výrazne zníži hmotnosť celého súvrstvia. Substrát sa čiastočne nahrádza hydrofilnou minerálnou vlnou vyššej pevnosti napr. spevnené substrátové dosky z hydrofilnej vlny Isover Intense. Tieto strechy majú obrovskú hydrokumulačnú schopnosť, ktorá sa zvyšuje úmerne k množstvu použitej hydrofilnej vlny, ktorá dokáže pojať už v základnej hrúbke 50 mm. V týchto systémoch sa panely vhodne kombinujú so zeminou, využíva sa ich výborná akumulácia aj drenážna schopnosť.

Starostlivosť o zelenú vegetačnú strechu s intenzívnou zeleňou

Intenzívna zeleň vyžaduje stálu starostlivosť a údržbu s automatickou závlahou. Okrem kvapkovej závlahy sú tu ešte možnosti použiť napr. pulzný postrekovač, bubbler pod. Výber rastlín bude záležať na sile vegetačnej vrstvy a celkovo statike strešného plášťa.

Používajú sa byliny a kry, ďalej potom celá rada drevín a stromčekov. Plánovanie intenzívneho ozelenenie by malo byť v súlade s širšou nadväznosťou na projekt budovy. Vysoké rastliny majú vplyv okrem statiky tiež na oslnenie, akustiku a údržbu nadväzujúcich priestorov.

Potrebujete poradiť?

 

 

Jozef Lackovič

 

Jozef Lackovič

Projektový manažér vegetačné a ploché strechy

📞  Tel: 0911 610 012
✉️  E-mail: jozef.lackovic@saint-gobain.com

 Vegetačné strechy – návrch skladby, konzultácia postupu realizácie vegetačnej strechy, poradenstvo
 ● Ploché strechy – návrh skladieb podľa požiadaviek a nárokov na požiarnu odolnosť, únosnosť, akustiku, pochôdznosť či umiestnenie technológií na strechu.
 ● Odborné školenia (osobne, on-line, na stavbe) pre oblasť plochých a vegetačných striech