ISOVER AK - atikové kliny z čadičovej vlny určené na použitie v skladbe plochých striech v mieste napojenia na zvislé časti strechy. ISOVER SD - jednospádová doska. ISOVER DK - dvojspádová doska. Spád v oboch smeroch v rozmedzí 0-15%. Rozmery a hrúbky dvojspádových dosiek sú stanovené vždy na základe konkrétneho projektu. ISOVER TRV - akustická výplň trapézových plechov.
Príslušenstvo - minerálna vlna

Technické parametre z technického listu

Produkt

Dĺžka [cm]

Rozmer [cm]

Balenie [ks]

AK 50x50

100

5x5

40

AK 60x60

100

6x6

32

AK 80x80

100

8x8

24

AK 100x100

100

10x10

20

SD

100; 120

50, 60, 100

-

DK

individuálne