Tepelná izolácia soklov domu

Tepelná izolácia soklov domu

 

Energeticky úsporné domy, tzn. domy s kvalitným a dostatočným zateplením sú v súčasnej dobe predmetom častých diskusií, a to najmä v spojitosti s úsporami energií a zníženie nákladov na vykurovanie. Nezanedbateľnou časťou zateplenia je aj zateplenie spodnej časti - sokla.

Prečo izolácia sokla domu

 ●  Dôležitou otázkou pre investora je, či ak v jeho konkrétnom prípade je dostačujúca tepelná izolácia a obálku dimenzovať na úroveň nízkoenergetických domov so spotrebou max. do 50 kWh / (m2.a),
 ●  alebo je vzhľadom k predpokladanému nárastu ceny energií vhodnejšie ekonomickou variantou optimálne izolačné obálku navrhnúť na úroveň tzv. pasívneho domu so spotrebou max. do 15 kWh / (m2.a).

Pri týchto stavbách narastá na význame riešenie jednotlivých detailov a eliminácia tepelných mostov, jedným z nich je aj riešenie izolácie soklovej časti.

Navrhovanie sokla stavieb prechádza pomerne zásadným vývojom. Zmeny sa týkajú ako používaných materiálov, tak navrhovaných technických riešení pri ich tepelenej izolácií. Tento príspevok si nekladie za cieľ obhajovať jednotlivé riešenia za pomoci najnovších "programov či analýz", ale pozrieť sa na detail sokla pokiaľ možno čo najjednoduchšie pomocou každodenných obrázkov zo stavieb a súvisiacich dlhoročných skúseností.

 ●  Historicky najspoľahlivejšie sokle boli vždy z kvalitného kameňa.
 ●  Nie každý kameň či plná tehla na sokli odolali extrémnym nárokom.

Tepelná izolácia sokla domu

Čo vlastne dnes vyžadujeme od sokla

 ●  Dostatočnú pevnosť.
 ●  Odolnosť proti pôsobeniu vody (vzlínajúcej i striekajúcou).
 ●  Odolnosť proti pôsobeniu mrazu.
 ●  Odolnosť proti agresívnemu prostrediu rozpustených solí.
 ●  Možnosť mechanického čistenia.
 ●  Dostatočnú tepelnoizolačnú schopnosť celého detailu.
 ●  Ekonomické riešenie s optimálnym pomerom cena / výkon.

Požiadavky na sokle sú oprávnené a logické, ich splnenie však už také jednoduché nie je. V posledných dvadsiatich rokoch je pri sokli vyžadovaná dostatočná úroveň tepelnej izolácie, ktorá má rad funkcií. Používa sa štandardne ako u jednovrstvových murovaných stien, tak u zateplených sendvičových konštrukcií.

 

Funkcia tepelnej izolácie sokla

 ●  Nedochádza k premŕzaniu obvodových základov a časti terénu pod stavbou.
 ●  Podstatné zníženie tepelných strát v detaile, tj. Zvýšenie vnútornej povrchovej teploty detailu a tým zamedzenie vzniku plesní.
 ●  Výrazné obmedzenie kondenzácie v detaile napojenia základu na murivo.
 ●  Základová časť sa dostáva do chránenej nezamŕzajúcej oblasti a tým sa predlžuje jej životnosť.
 ●  Zamedzenie transportu vlhkosti do vyšších častí nad terénom.
 ●  Umožnenie súvislého omietnutie pod úroveň terénu.
 ●  Umožnenie jednoduchého a spoľahlivého detailu ukončenia hydroizolácie.

 

Typické riešenia pre zateplené stenových konštrukcií

Jednotlivé detaily zatepleného sokla prechádzajú pomerne zásadným vývojom. Ako príklad môžeme uviesť detail sokla u zatepľovacích systémov ETICS, kde sme ešte donedávna mohli pomerne nepochopiteľne nachádzať hliníkovej zakladacej lišty. Tento prvok bol z nových detailov konečne odstránený, pretože spôsoboval množstvo problémov.

 

Typické problémy hliníkových zakladacích (soklových) líšt u zatepľovacích systémov ETICS

 ●  Hliník je skoro najlepšie tepelný vodič tj. lišta je v zatepľovacom systéme veľmi výrazným tepelným mostom
 ●  Hliník má vysokú tepelnú rozťažnosť tj. často dochádza k trhlinám v zatepľovacom systéme pri napojení na hliníkovú soklovú lištu
 ●  Hliník nemá vysokú požiarnu "odolnosť" tj. je slabým miestom z hľadiska požiarnej bezpečnosti
 ●  Hliník je cenovo náročný materiál

Tepelnoizolačné materiály pre sokel a spodnú stavbu

Súčasná ponuka izolantov Isover pre sokel a spodnú stave obsahuje štandardné materiály používané po celej Európe tj. ako perimetrickej izolácia (Isover EPS Soklová doska, Isover EPS Perimeter), tak dosky extrudovaného polystyrénu XPS. Všetky uvedené izolanty sa vyznačujú veľmi nízkou nasiakavosťou a mrazuvzdornosťou. Hlavnou výhodou XPS dosiek je ich vysoká pevnosť v tlaku, ktorá určuje možnosť ich použitie aj vo väčších hĺbkach. Naopak medzi výhody dosiek Isover EPS Soklová doska patrí štandardné výroba hrúbok do 200mm, konštantnú úroveň lambdy pre všetky hrúbky na úrovni 0,034 a 0,035 W·m-1·K-1.

Maximálna hĺbka použitie základných materiálov pre sokel a spodnú stavbu:

Isover EPS Soklová doska ..... 3,0 m
Isover EPS Perimeter .......... 4,5 m
XPS STYRODUR 3000CS .... 12,0 m

 

Isover EPS Soklová doska pre ekonomické riešenie štandardných soklov

Okrem nízkej nasiakavosti, mrazuvzdornosti, atď ... je potrebné sa zaoberať aj otázkou ekonomiky riešenia tj. Optimalizovať pomer cena / výkon. Z tohto dôvodu bola v tomto roku uvedená na trh nová izolačná doska Isover EPS Soklová doska. Izolačná doska vychádza z osvedčenej koncepcie dosky Isover EPS Sokel, tj. Formátu 1000 x 500 mm s povrchovou vaflovou štruktúrou pre vysokú prídržnosť lepidiel a tmelov. Nová doska Isover EPS Soklová doska je určená pre maximálnu hĺbku pod terénom 3 m, čo vyhovuje podstatné väčšine aplikácií. Izolačné dosky Isover EPS Soklová doska sa vyrábajú v hrúbkach 20 - 200 mm, čo umožňuje splniť požiadavky aj pre energeticky úsporné stavby tj. nízkoenergetických a pasívnych domov.

Záver

Zateplenie sokla pomocou dosiek Isover EPS Soklová doska, Perimeter, popr. extrudovaného polystyrénu XPS patrí medzi štandardné riešenie detailu každej stavby. Je pritom úplne jedno, či sa jedná o novostavbu či rekonštrukciu, jednovrstvovú, či vrstvenou zateplenú stenu - izolácia rodinného domu, obchodnej budovy či obytného domu by mala vždy začínať od sokla. Zateplenie nerieši iba zníženie úniku tepla, ale celkové dlhodobé spoľahlivé fungovanie tohto dôležitého detailu.

Ing. Pavel Rydlo

 

 

Autor:  Ing. Pavel Rydlo

Vyštudoval ČVUT v Prahe, je autorizovaným inžinierom v oblasti výstavby budov a manažér technickej podpory divízie Isover.

Od roku 1996 sa aktívne zapája do vývoja a aplikácií tepelnej izolácie na výstavbu.