Multi-komfortný dom Saint-Gobain

Čo je Multi-komfortný dom Saint-Gobain

Je to pojem, nie konkrétny typ stavby. Vytvára vedomostný základ k energetickej účinnosti a komfortu bývania. Nespája sa s konkrétnym produktom, ale jednoznačne definuje požiadavky na vlastnosti budovy. Hodnotí sa ako eko stavba, šetrná k životnému prostrediu, ktorá zamedzuje tepelné straty a vyžarovanie tepla do okolia. Základom sú dobre navrhnuté a profesionálne realizované stavebné riešenia alebo stavebné konštrucie montovaných domov.

Vychádza z konceptu pasívneho domu (s dôrazom na bioklimatický design). Poskytuje najlepší tepelný komfort a odpovedajúce úspory energie. Je trvalo udržateľný vzhľadom na environmentálne, ekonomické a sociálne faktory.

Ponúka excelentný vizuálny a akustický komfort, kvalitný vzduch v interiéri, požiarnu ochranu a bezpečnosť. Umožňuje veľkú flexibilitu návrhu budovy - exteriéru aj interiéru.

 

Multi-komfortný dom

 

Čo je pasívny dom? Možno ho nazvať EKO dom?

Áno, je to budova, ktorá počas celého roka poskytuje vysoký komfort bývania bez aktívneho samostatného vykurovacieho, respektíve chladiaceho systému – dom sa ohrieva a ochladzuje pasívne, hodnotí sa ako eko stavba, šetrná k životnému prostrediu, ktorá zamedzuje tepelné straty a vyžarovaniu teplu do okolia, voči ktorému je ako stavba šetrná.

V pasívnych domoch sa pre získanie komfortnej klímy v miestnostiach používajú predovšetkým pasívne metódy. Dobrá tepelná izolácia, pasívne využívanie solárnej energie v ekodomoch, vysoko účinné spätné získavanie tepla z použitého vzduchu a ohrev čerstvého vzduchu.

Eko stavba ponúka zvýšený komfort bývania pri potrebe tepelnej energie menej ako 15 kWh/m2 za rok. V prepočte na vykurovací olej, vychádza ročná spotreba menej ako 1,5 litra vykurovacieho oleja na štvorcový meter. Tieto vysoké úspory dosahujeme pomocou dvoch základných princípov: zamedzením tepelných strát a optimálnym využitím tepla, ktoré je k dispozícii.

Základné parametre a body návrhu

Merná potreba tepla
≤  15 kWh/m2a (novostavba)
Merná potreba tepla ≤  25 kWh/m2a (rekonštrukcia)
Vzduchotesnosť   
≤  0,60/h
Potreba primárnej energie
≤  120 kWh/m2a
Tepelné straty  10 W/m²
Prehrievanie v lete
 10 %

 

 Kompaktnosť opláštenia budovy
 ● Veľmi dobrá tepelná izolácia
 ● Realizácia bez tepelných mostov kladačského plánu pre ploché strechy
 ● Orientácia na južnú stranu
 ● Možnosť zatienenia veľkých presklených plôch
 ● Izolačné trojsklo a izolovaný okenný rám
 ● Vzduchotesné opláštenie budovy
 ● Pasívny ohrev čerstvého vzduchu
 ● Komfortné ventilačné zariadenie s vysokoúčinným spätným získavaním tepla
 ● Uprednostnie obnoviteľného zdroja energie na ohrievanie úžitkovej vody, ďalší prvok pasívneho eko domu

Štandard pasívneho eko domu dáva všetku slobodu, ktorú potrebujete

Pasívny ekodom nie je kategorizovaný vonkajším vzhľadom, ale dosahovanými parametrami. Preto je možné realizovať akýkoľvek typ a veľkosť budovy. Každý rok to potvrdzuje stúpajúci počet príkladov takýchto eko domov v Európe. Či je to rodinný dom alebo priemyselný objekt, škola, kostol alebo horská chata. Nie sú to iba nové budovy a domy, ktoré vyhovujú tomuto eko štandardu orientovanému na budúcnosť.

Stúpa počet existujúcich, starých a dokonca historických budov, kde je rekonštrukcia založená na princípoch pasívneho domu. Správnou voľbou komponentov pasívneho domu je možné dosiahnuť ekologicky a ekonomicky zaujímavé výsledky a vytvorenie ekodomu pre našu pozitívnu budúcnosť .

Eko stavba počíta s úsporami energie až do 75 %

V porovnaní s domami postavenými konvenčným spôsobom sú požiadavky na vykurovanie priestorov pri pasívnom ekodome nižšie o približne 75 %. Oproti starým budovám, úspory narastajú až na 90 %. V studených zimách, miestnosť s 20 m² môže byť vyhrievaná iba 10 sviečkami alebo dvomi 100 wattovými žiarovkami na udržovanie príjemného tepla. Z pohľadu spotreby paliva, pasívny dom potrebuje menej ako 1,5 l vykurovacieho oleja alebo 1,5 m³ zemného plynu na štvorcový meter a rok.

Je to zásadný krok pri pohľade na bývanie, spotrebu energie, ekologické správanie. Eko stavby sú naša budúcnosť.

Motto pre všetky priestory: Udržujte teplo vo vnútri! Na základe princípu termosky udržuje pasívny dom svoju príjemnú teplotu. Ako pri termoske interiér je veľmi dobre chránený proti tepelným stratám. Takýto dom je kontrolovane zásobovaný teplom z vonkajšieho prostredia. Je pomenovaný práve podľa vysokého využívania pasívnych zdrojov tepla. Zahŕňa to tepelno-izolačné okná, systémy rozvodu tepla vo vykurovaných priestoroch a predovšetkým účinnú tepelnú izoláciu, ktorá udržuje teplo vo vnútri miestnosti.

Každý obyvateľ je zdrojom tepla

Na rozdiel od konvenčných budov, ktoré trpia vysokými vonkajšími tepelnými stratami, teplo uvoľňované ľuďmi, zvieratami a domácimi spotrebičmi je celkom dôležité pre pokrývanie energie na vyhrievanie v pasívnom dome. Každá osoba prispieva kalorickou hodnotou približne 80 wattov pre vyhrievanie interiéru.

Významné tepelné zisky sú realizované prostredníctvom okien, ktoré v zime umožňujú vstupovať väčšiemu množstvu slnečnej energie do domu, ako je energia, ktorá je uvoľňovaná smerom von. Ak pridáme energiu získanú z ohriateho odchádzajúceho vzduchu, môžeme ušetriť v porovnaní s výdavkami na konvenčný vykurovací systém.

 

Isover