Zateplenie kontaktnej fasády minerálnou vlnou

Zateplenie kontaktnej fasády minerálnou vlnou

Zateplenie kontaktnej fasády minerálnou vlnou

Zateplenie kontaktnej fasády minerálnou vlnou má množstvo výhod a vďaka použitému materiálu poskytuje aj ochranu životného prostredia. Postup zateplenia fasády minerálnou vlnou je zhodný pre zateplenie kontaktnej fasády ETICS.

Zateplenie fasády minerálnou vlnou

Tepelná izolácia z minerálnej vlny je zaradená do najbezpečnejšej nehorľavej triedy A1. Minerálna vlna na zateplenie fasády so sebou nesie možnosti dvoch materiálov - kamennej vlny a sklenej vlny.

 Sklená vlna, často nazývaná aj sklenná vata je ľahká, mäkká a trvalo elastická. Štruktúra minerálnej vlny zo sklených vlákien zaručuje vysokú priepustnosť vodnej pary. Okrem zateplenie fasády ju možno použiť na zateplenie podkrovia – šikmej strechy, stropov, vnútorných priečok, odvetrávaných fasád a je odporúčanou izoláciou pre zateplenie drevodomov.
 ● Isover kamenná vlna, často nazývaná aj minerálna vlna alebo čadičová, sa vyrába z vulkanických hornín - a teda opäť z prírodného materiálu. Má široké použitie, dosky z najľahšej kamennej vlny sa používajú na izoláciou šikmých striech, stredne ťažké pre izoláciu priečok a na zateplenie fasády a najťažšie kamenné vlny, s vysokou odolnosť v tlaku, na zateplenie plochých striech. Spevnené substrátové dosky z hydrofilnej minerálnej vlny sa používajú na pestovanie rastlín a budovanie zelených vegetačných striech.

Výhody zateplenia fasády minerálnou vlnou:

 dobré tepelnoizolačné vlasnosti,
 ● ochrana proti požiaru, vďaka svojmu minerálnemu pôvodu,
 ● ochrana proti hluku, vynikajúce akustické vlastnosti,
 ● paropriepustnosť.

Výhody použitia minerálnej vlny na zateplenie fasády

Nová fasádna izolačná doska Isover Clima 34 k týmto štyrom parametrom výhod zateplenia mienrálnou vlnou pridáva ďalších 5. Bežne používané minerálne fasádne izolácie majú množstvo výhod, ku ktorým patria najmä:

 nízka hmotnosť,
 ● väčší formát dosky,
 ● jednoduchá spracovateľnosť a inštalácia,
 ● aktívna ochrana životného prostredia,
 ● zateplenie s úsporou.

Pri hrúbke zateplenia 16 cm prevyšuje Isover Clima 34 legislatívou požadovaný tepelný odpor obvodových stien.

isover Clima 34

 

Zateplenie s minerálnou vlnou
Isover Clima 034 šetrí aj ochraňuje

Pri transporte a manipulácii s fasádnou izoláciou z minerálnej vlny sa vykonávajú najmä tieto úkony:

Naloženie izolácie v stavebninách.

Vyloženie izolácie na stavbe.

Presun izolácie na stavbe.

Presun izolácie na lešenie.

Montáž izolácie na stenu.

V priemere je teda pri kontaktnom zatepľovaní fasády izolačné dosky 5 krát zodvihnúť, kým sú napokon osadené na obvodové konštrukcie. Bežná fasádna minerálna doska hrubá 16 cm váži 11 kg, kým fasádna minerálna doska Isover Clima 034 váži iba 6 kg, a to napriek o 20 % väčšiemu rozmeru dosky. Na zateplenie fasády rodinného domu (počítame so 100 m2) preto namiesto 1 800 kg budete potrebovať iba 900 kg.

Úspora hmotnosti na zateplení rodinného domu je teda 900 kg, čiže takmer 1 tona. Vďaka väčšiemu formátu dosky na zateplenie 100 m2 fasády rodinného domu potrebujeme 139 kusov minerálnej dosky Isover Clima 034 (rozmer 1200 x 600 mm), kým z bežnej fasádnej minerálnej izolácie miniete až 167 kusov (rozmer dosky 1000 x 600 mm). Optimalizovali sme tiež veľkosť balenia, v jednom balení bežnej fasádnej minerálnej dosky sa nachádza 1,2 m2, balenie Isover Clima 034 má trikrát väčší objem - až 3,6 m2.

 

isover Clima 34

 

Minerálna izolácia na zateplenie fasády
pre ochranu životného prostredia

Zakladáme si na ochrane životného prostredia. Minerálna fasádna izolácia Isover Clima 034 prispieva k ochrane životného prostredia a zachovaniu prírodných zdrojov pre budúce generácie tým, že sa pri výrobe používajú výlučne recyklované suroviny. Podiel reyklovaného skla v minerálnej vlne určenej na zateplenie fasády predstavuje viac ako 80 %.

Cieľom spoločnosti Saint-Gobain je výroba materiálov s nízkym dopadom na životné prostredie a naopak s pozitívnym efektom pri ich aplikácii. Budúcnosťou vo výstavbe sú eko stavby s nízkym dopadom na životné prostredie.

 

Životné prostredie

 

Potrebujete poradiť?

Naši technickí špecialisti vám radi pomôžu s výberom materiálu, spočítajú jeho potrebné množstvo aj orientačné ceny a navyše vás nasmerujú priamo k najbližšiemu predajcovi.
Služba je úplne zadarmo.

domček

 

poradenstvo@isover.sk
0800 139 139

 

Chcem poradiť