Multi-Komfortný dom s Isoverom

Multi-Komfortný dom s Isoverom

 

Očakávania investorov

Každý investor by mal myslieť ekonomicky, investíciu je potrebné starostlivo zvážiť a zohľadniť jej návratnosť. Nie nadarmo sa hovorí, že ani sliepky zadarmo nehrabú. Ekonomika, ochrana životného prostredia a komfort hrajú hlavnú úlohu práve pri stavbe pasívnych domov, pretože návratnosť, ktorá síce zodpovedá vyššej počiatočnej investícii, je tu úplne preukázaná. Na ochranu prírody prispieva ušetrená energia, ktorá sa vyrobiť nemusí a teda dôjde k úspore nevyhnutných nerastných zdrojov a v neposlednom rade aj akustický komfort obývaného priestoru, ktorý dáva pasívnemu domu multi-komfortný štandard bývania.

Štandardný či radšej Multi-Komfortný dom

Hovorí sa, že kováčova kobyla chodí bosá. Toto príslovie je v mnohých prípadoch pravdivé. Avšak toto neplatí v prípade zamestnancov firmy Isover, ktorí si zvolia postaviť namiesto klasického domu domy pasívne, resp. vďaka kvalitnej akustike a požiarnej ochrane sa jedná dokonca o domy multi-komfortné.

Porovnajte si výhody a nevýhody, ktoré tieto stavby majú:

Štandardný dom

  +  Nižšie počiatočné investície (o cca 10%)  
  +  Väčší počet realizačných firiem (jedná sa o štandardnú stavbu)  

  -  Vysoké náklady na vykurovanie  
  -  Vyššie ostatné náklady spojené s užívaním
  -  Akustické izolácie vyhovujú len nutným normovým požiadavkám
  -  Nižšia lukratívnosť v prípade budúceho predaja  
  -  Nutnosť vykurovania a rozvodov tepla, znížená regulácia tepla
  -  V prípade nárastu vlhkosti nebezpečenstvo plesní (nie je tu kontrola či regulácie vlhkosti)  

Multi-Komfortný dom

  +  Nízke náklady na vykurovanie vďaka pasívnemu riešeniu domu  
  +  Nižšie ostatné náklady spojené s užívaním (energeticky úsporné spotrebiče) 
  +  Komfortná akustika konštrukcií 
  +  Vysoká požiarna odolnosť (pri štandardných rodinných domov sa často nerieši)  
  +  Lukratívne stavba z hľadiska budúceho predaja  
  +  Nie je nutné mať štandardné zdroje vykurovania ani vykurovacie telesá 
  +  Regulácia tepla i vlhkosti (zabránenie prehrievaniu i vzniku plesní) 

  -  Vyššie počiatočné investície (o cca 10%)  
  -  Menší počet odborne zdatných realizačných firiem (s potrebnými skúsenosťami)
  -  Je nutné kvalitné projektové aj remeselné riešenie detailov (náročné aj na čas)
  -  Potrebná orientácia k južným stranám (prispôsobenie dispozičného riešenia)  

Ukážky z aktuálne riešených stavieb

Na nasledujúcich fotografiách sú dva práve budované rodinné domy. Tieto domy sú projektované tak, aby splnili požiadavky kladúce sa na multi-komfortný štandard bývania.

Na prvý pohľad sú to stavby, ktoré nijako nevybočujú zo štandardu. Avšak odlišuje ich nielen dokonalá tepelná izolácia (podľa požiadaviek aj v hrúbke presahujúcej 500 mm) a vzduchotesné riešenie interiéru, ale predovšetkým vhodne navrhnutá konštrukcia, dispozičné riešenie a predovšetkým kvalitné prevedenie konštrukciou bez tepelných mostov.

V blízkej dobe tu bude samozrejme inštalovaná aj vzduchotechnika s rekuperačnou jednotkou.

Multi-Komfortný dom
Multi-Komfortný dom
Multi-Komfortný dom
Multi-Komfortný dom
Karel Sedláček - Isover

 

 

Autor:  Ing. Karel Sedláček, PHD.

Vyštudoval ČVUT v Prahe, je členom komory ČKAIT a vedie technickú podporu divízie Isover.

Je znalcom v odbore zatepľovania, teraz sa špecializuje na konštrukcie vetraných fasád a šikmých striech.