Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Použitím minerálnych izolácií Isover v šikmých strechách môžeme zabezpečiť tepelný a akustický komfort bývania v podkroví. Izolácia strechy je kľúčová pre dosiahnutie maximálneho úžitku stavby, tepelného a akustického komfortu ako aj trvalej udržateľnosti.

Zateplenie šikmej strechy medzi krokvami a pod krokvami

Dôsledným spracovaním, kompletným sortimentom systémových doplnkov ponúkajú ISOVER systémové skladby zateplenia šikmých striech najväčší možný stupeň bezpečnosti pre investorov, montážnikov, ako aj projektantov. Nižšie uvedený montážny postup predstavuje montáž kombinovaného zateplenia strechy medzi a pod krokvami.

 

Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

 

Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Montáž systémového zateplenia Isover, BA­SIC, ECONOMY a PROFI sa začína kotvením nosných prvkov podkonštrukcie do krokiev šikmej strechy. V závislosti od predpísanej požiarnej odol­nosti a s ňou súvisiacim počtom a hrúbkou sadrokartónových dosiek musí zodpove­dať nosnosti podkonštrukcie. Odporúčame použiť certifikovanú podkonštrukciu, napr. Rigips.

Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Zameriame svetlú šírku medzi krokvami, kvôli lepšej stabilite izolácie medzi krokvami pri­dáme ku zameranej šírke 1 až 2 cm.

Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Pomocou rovnej laty alebo vodováhy odrežeme izoláciu. Na presné rezanie odporúčame použiť montážnu pomôcku Isover INTEGRA FAST CUT.
ODPORÚČANIE: Tepelné izolácie zo sklených vlákien sú v porovnaní s čadičovými izolácia­mi mäkšie, vďaka čomu ideálne kopí­rujú nerovnosti a minimalizujú tepelné mosty vplyvom netesnosti izolácie medzi krokvami.

Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Izoláciu vložíme medzi krokvy, vďaka pruži­novému efektu bude izolácia počas montá­že držať medzi krokvami aj bez pomocného upevnenia drôtom.
ODPORÚČANIE: Pružinový efekt tepelnej izolácie, ako aj sponky prichytávajúce parobrz­du/klímamembránu slúžia len ako montážne pomôcky. trvalé statické upevnenie vo forme latovania je nutné. V miestach okolo okien, kde sú parobrzdy/klímamembrány priamo oslne­né a vystavené UV žiareniu je nutné realizovať aj opláštenie. Parobrzdy/Klímamembrány Isover VARIO® KM Duplex UV a Isover XTRA SAFE sú UV stabilizované, majú 18-mesačnú UV ochranu, čím umož­ňujú flexibilné plánovanie nadväzu­júcich montážnych prác v podkroví.

Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Zostavíme montážny rošt napríklad z CD profilov Rigips, alternatívne môžeme použiť drevený rošt. Vzdialenosť jednotlivých montážnych profilov určí projektant, bežný rozstup je 400 mm.

Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Do podkonštrukcie vložíme ďalšiu vrstvu izo­lácie. Dbáme pritom, aby izolácia dôsledne vypĺňala priestor pod profilmi podkonštruk­cie.

Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Osadíme parobrzdu/klímamembránu Isover VARIO® KM DU­PLEX UV alebo VARIO® XTRASAFE. Jednotlivé vrstvy parobrzdy sa musia prekrývať podľa naznačenej rysky na fólii, prekrytie následne je nutné prelepiť systémovou páskou Isover VARIO® KB1 alebo Isover VARIO® XTRA TAPE. Prácu môže výrazne uľahčiť na podkladné profily osadená fixačná páska Isover VARIO® XTRAPatch, ktorá prichytí parobrzdu / klímamembránu o podklad.

Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Netesnosti, prestupy cez parobrzdu / klímamembránu je nutné utesniť pomocou systémovej pásky Isover VARIO® XTRATAPE a tmelu Isover VARIO® XTRAFIT. Presný postup, ako utesniť prestupy napr. rúr cez parobrzdu / klímamembránu Isover XTRASAFE, je súčasťou balenia parobrzdy.

Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Napojenie na steny je nutné realizovať prilepením fólie tmelom Isover VARIO® XTRAFIT. Pri napojení parobrzdy / klímamembrány na stenu je potrebné vytvoriť jednoduchú dilatačnú slučku, aby nemohlo dôjsť namáhaniu lepeného spoja ťahom.

Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Osadíme podkonštrukciu pre inštalačnú rovinu, môžeme použiť suché stavebné laty alebo systémovú podkonštrukciu, napríklad Rigips.

Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Do pripravenej konštrukcie vložíme poslednú vrstvu tepelnej izolácie, napr. Isover UNIROL PROFI.

Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Konštrukciu uzatvoríme sadrokartónovými doskami Rigips podľa projektu a montážneho predpisu výrobcu.

domecek

 

Profesionálna kalkulácia zadarmo.
Spočítame vám materiál na izoláciu strechy.

poradenstvo@isover.sk
0800 139 139

 

Dopýtať kalkuláciu