Tepelné mosty

Tepelné mosty v konštrukciách majú negatívny vplyv na stavbu hneď z niekoľkých hľadísk. Zvyšujú tepelnú stratu a tým i potrebu tepla na vykurovanie. Ich vplyv je v tomto smere pomerne značný, pretože so vzrastajúcimi požiadavkami na tepelný odpor konštrukcie tepelné mosty percentuálne predstavujú väčšie tepelné straty. Tepelné mosty spôsobujú lokálne zníženie povrchovej teploty konštrukcie, čím vzniká riziko tvorby plesní. Medzi ďalšie negatíva patrí zvýšená kondenzácia vodnej pary v konštrukcii, čo môže mať za následok nepriaznivý vplyv na zabudované materiály organického pôvodu. Zvlášť pri dreve hrozí napadnutie hnilobou či inými hubami.

Výskyt tepelných mostov v konštrukciách domov

Tepelných mostov sa je potrebné vyvarovať. Výhodou pri pasívnych domoch je hrúbka izolácie (20 – 40 cm), ktorá je použitá na zateplenie obvodového plášťa drevostavby. Osvedčenou metódou k odhaleniu tepelných mostov je grafické znázornenie – vyznačenie izolačnej roviny vo výkresoch. Pri kontrole pôdorysov, rezov a detailov sa ukáže, či izolácia obvodového plášťa nevykazuje medzery.

Všade tam, kde izolácia nie je priebežná, mení hrúbku, je prerušená sú slabé miesta, potenciálne tepelné mosty. Je potrebné zvážiť, či sú tieto tepelné mosty odstrániteľné. Ak nie, musíme nájsť riešenie aby sme ich aspoň minimalizovali. Každá medzera v izolačnej vrstve je tepelným mostom, ktorý má negatívny vplyv na energetickú bilanciu a následne môže viesť k poškodeniu konštrukcie drevodomu, domu.

Tepelné mosty

 

Geometrické a konštrukčné tepelné mosty

Geometrické tepelné mosty sú nepatrné, pokiaľ je vonkajšia izolácia priebežná a má dostatočnú hrúbku. Konštrukčným tepelným mostom je potrebné sa v návrhu vyhnúť, alebo aspoň minimalizovať. To platí predovšetkým pri:

 ● tepelných mostoch na základových doskách a pivničných podlahách,
 ● tepelných mostoch pri schodiskách,
 ● tepelných mostoch pri strešných atikách,
 ● tepelných mostoch na stenách oddeľujúcich teplé a studené prostredie,
 ● tepelných mostoch pri balkónoch, v mieste schodiskovej podesty, pri presahujúcich konštrukciách,
 ● tepelných mostoch pri oknách a vonkajších pred okenných roletách.

Ak sa tepelné mosty vyskytujú v súvislosti s použitými stavebnými prvkami (krokvy, kotviace prvky a pod.), potom je potrebné ich vplyv zahrnúť do súčiniteľa prechodu tepla U jednotlivých konštrukčných prvkov. Takéto konštrukcie je možné označiť ako nehomogénne stavebné prvky. Okrem toho, že spôsobujú značné tepelné straty, môžu vyústiť k poškodeniu stavby. Nehomogénne prvky v tehlovej stene za súvislou izolačnou vrstvou (napr. podpery stropu) môžu byť zanedbané, pokiaľ bola izolácia navrhnutá v dostatočnej hrúbke.

Ako dosiahnnuť vzduchotesnosť

Zabezpečenie vzduchotesnosti, ktorá má okrem primárnej ochrannej funkcie (zamedzenie prieniku vzdušnej vlhkosti z interiéru do izolácie) výrazný vplyv aj na znižovanie tepelných strát a celkovú energetickú hospodárnosť budovy. Ak je konštrukcia vzduchotesná, teplý vzduch ostáva v miestnosti a studený vonkajší vzduch neprenikne dnu. Vzduchotesná fólia spája funkciu parobrzdy a vzduchotesnej roviny, čím zamedzuje vnikaniu teplého vnútorného vzduchu do izolácie strechy, a tým predchádza v zimnom období kondenzácii vzdušnej vlhkosti v tepelnej izolácii. V zimných mesiacoch cez medzery široké len 1 mm môže denne preniknúť do konštrukcie až 360 g/m vodnej pary. Výsledkom je potenciálne poškodenie konštrukcie vlhkosťou. Správnou a starostlivou inštaláciou VARIO® systému sa môžeme vyhnúť týmto zdrojom poškodenia.

Viac informácií ako sa vyvarovať tepelných mostov prinášame vo webinári venovanému programu Isover Temo.

Energeticky úsporné domy bez tepelných mostov

Minimalizované tepelné mosty v konštrukciách domov a drevostavieb, taktiež ich vzduchotesnosť sú nevyhnutnými podmienkami pre zhotovenie nízkoenergetických, pasívnych či energeticky úsporných domov.

Energeticky úsporné rodinné domy nie sú len v štádiu výpočtov a dohadov, svoju viac ako štvrťtoročnú históriu oslávil koncept pasívneho domu už pred pár rokmi. Na zdokonaľovaní projektov pre nízkoenergetické domy, eko domy a pasívne drevodomy pracuje nejden tím odborníkov v mnohých krajinách Európy.​