Environmentálne certifikácie, pasívne domy a udržateľnosť

Environmentálne certifikácie,
pasívne domy a udržateľnosť

Ak potrebujete vedieť viac v oblasti akustiky, environmentálnych certifikácií, opýtajte sa.

 

 

Ing. Vladinír Balent

 

Ing. Vladimír Balent

Senior Technical Specialist

📞  Tel: 0911 610 012
✉️  E-mail: vladimir.balent@saint-gobain.com

 Odborné poradenstvo a posudzovanie projektových návrhov
 ● 2D/BIM detaily
 ● Pasívne a nízkoenergetické stavby
 ● Environmentálna certifikácia LEED/ BREEAM

V Isover-i pôsobí od roku 2006. Najprv ako obchodno-technický poradca, od roku 2008 ako projektový manažér, a aktuálne ako senior technický špecialista. Zabezpečuje predovšetkým komunikáciu a podporu s architektonickými a projekčnými ateliérmi, poskytuje podporu univerzitám a organizačne zabezpečuje medzinárodnú súťaž Isover Students Architectural Contest.

Podieľa sa na vývoji kalkulačných programov zameraných na tepelnú techniku, technických podkladov a brožúr, angažuje sa v implementácii „zelených “ environmentálnych certifikátov.

Zabezpečoval odborné poradenstvo a koordináciu divízii Saint-Gobain pri výstavbe projektu Zelené Átrium v Trnave. Stavba získala certifikát pasívneho domu a LEED Platinum. Je absolventom Stavebnej fakulty TU v Košiciach, odbor pozemné stavby, taktiež absolventom kurzu pre navrhovanie pasívnych domov. V stavebníctve pôsobí nepretržite viac ako 25 rokov.