Čo je BIM?

Čo teda BIM je?

Ide o skratku Building Information Modeling, čo v preklade znamená informačný model budovy. Na Slovensku zatiaľ nie je presná definícia BIM. Ale v princípe ide o databázu informácií o stavbe, ktorá môže byť reprezentovaná ako 3D model obohatený o informácie, t. j. jeho jednotlivé stavebné elementy BIM objekty obsahujú geometrické a negeometrické informácie. Vďaka databáze informácií o stavbe užívateľ získava nielen vizuálny, ale aj číselný výstup.

BIM model obsahuje všetky informácie o konštrukciách,

 použitých prvkoch
 ● materiáloch
 ● parametroch.
 

Je dôležité uvedomiť si, že cieľom BIM nie je vytvoriť samotný model, ale zložiť úplné, spoľahlivé, dostupné a ľahko vymeniteľné informácie o budovanom objekte pre každého, kto ich bude počas celého životného cyklu objektu potrebovať.

BIM knižnica Isover

Isover reaguje na progresívne trendy v projektovaní, ktoré BIM technológia prináša.

Knižnica obsahuje databázu viac ako 53BIM objektov pre ArchiCAD a súborov pre Revit. Viac ako 150 konštrukčných detailov využívajúcich kombináciu týchto BIM objektov/súborov. Databáza sa priebežne aktualizuje a dopĺňa. Novo pridané súbory sa na stránke zobrazujú ako prvé. Objekty sú spracované v kvalite LOD 300 – 350. Isover BIM objekty/súbory sú kompatibilné so softwérmi ArchiCAD a Revit. Súbory sú poskytované zdarma.

Na stránke sa je potrebné registrovať. (Pokiaľ ste registrovaní na stránkach http://www.isover-konstrukcie.sk/, http://www.isover-construction.com/ môžete použiť rovnaké prihlasovacie údaje).

Ako pracovať s našimi BIM objektmi sa dozviete z inštruktážnych videí

Pre Autodesk® Revit®:

Pre Graphisoft® ArchiCAD®:

Saint-Gobain a BIM

Spoločnosť Saint-Gobain sa podieľa na digitálnom modelovaní - BIM (Building Information Modeling) od roku 2004.

BIM je založený na základnom princípe zdieľania informácií v reálnom čase medzi všetkými účastníkmi zapojenými do daného stavebného projektu. Vďaka BIM môžu zúčastnení účastníci vidieť digitálny model budúcej budovy skôr, ako sa fyzicky vytvorí. Hlavným cieľom týchto nových nástrojov je uľahčiť život účastníkom stavebného procesu tým, že je im umožnené pracovať v rovnakom čase spoločne, čím sa zabezpečí väčšia kvalita, zníži chybovosť projektu, čo ušetrí čas a financie.

Spoločnosť Saint-Gobain by teraz rada sprístupnila túto novú pracovnú metódu tým, že bude podporovať všetkých svojich zákazníkov, partnerov a celý stavebný sektor (budovy, infraštruktúra a verejné práce) v tejto digitálnej revolúcii, ktorú predstavuje BIM. Tento cieľ sa bude realizovať pomocou nástrojov a služieb, ktoré spoločnosť Saint-Gobain vyvíja prostredníctvom svojich značiek: objavte niekoľko inovatívnych iniciatív v tejto oblasti. Viac sa dočítate TU: