Parobrzdy, parotesné fólie, Difúzne fólie

Sort by:
8 výsledkov

Isover Vario® Doublefit

Dvojzložkový tesniaci tmel určený na zhotovenie pružných parotesných stykov fólie Vario® KM Duplex s  obvodovými a štítovými stenami, deliacimi priečkami a inými stavebnými konštrukciami.

Šikmé strechy a stropy
Izolácia medzi a pod krokvy
Parobrzdy, parotesné fólie, difúzne fólie

Isover Vario® Multitape

Jednostranná lepiaca páska s vysokou pružnosťou určená na lepenie detailov stykov fólie Vario® KM Duplex na drevené konštrukcie, resp. pri prestupoch inštalácií cez fóliu.

Šikmé strechy a stropy
Parobrzdy, parotesné fólie, difúzne fólie

Isover Vario® KM Duplex UV

Isover Vario® KM Duplex UV unikátny systém inteligentnej klimamembrány šikmých striech schopný reagovať na podmienky okolitého prostredia.

Šikmé strechy a stropy
Izolácia medzi a pod krokvy
Parobrzdy, parotesné fólie, difúzne fólie

Isover Vario® XtraTape

Univerzálna jednostranná lepiaca páska pre spojenie presahov inteligentnej klimamembrány XtraSafe a k lepeniu detailov a prestupov cez inteligentnú klimamembránu.

Šikmé strechy a stropy
Parobrzdy, parotesné fólie, difúzne fólie