Izolácia medzi a pod krokvy

Zatiaľ čo predtým stačila izolácia medzi krokvami, dnes už také zateplenie nespĺňa normu. Preto sa medzikrokvová izolácia kombinuje s podkrokvovou. Montáž je možné vykonávať za každého počasia. Je tu potrebná veľká starostlivosť - pri zlom prevedení hrozí vznik tepelných a akustických mostov.

Viac o aplikácii izoláciu medzi a pod krokvami

Sort by:
6 výsledkov

Isover Multimax 30

Izolačné dosky zo sklenej vlny, s najlepším súčiniteľom tepelnej vodivosti λ=0,030 W/m. Isover Multimax 30 je možné použiť na izoláciu striech, zateplenie drevodomov, zateplenie stropu a šikmých striech medzi krokvy a odvetraných fasád.

Šikmé strechy a stropy
Izolácia medzi a pod krokvy
Stropy

Isover Unirol Profi

Isover Unirol Profi je prémiový izolačný pás zo sklenej vlny vhodný do šikmých striech a ako izolácia drevostavieb. Obsahuje Hand Grip pre lepšie uchopenie produktu. Obzvlášť vhodný pre nízkoenergetické a pasívne stavby.

Šikmé strechy a stropy
Izolácia medzi a pod krokvy
Drevostavby

Isover Unirol Plus

Nový vylepšený Isover Unirol Plus je vysokokvalitný, prémiový produkt zo sklenej vlny, slúžiaci na zateplenie šikmých striech, stropov, roštových podláh, rámových konštrukcii drevodomov, predsadených stien ako aj akustických priečok.

Šikmé strechy a stropy
Izolácia medzi a pod krokvy
Drevostavby
Vnútorné priečky a predsadené steny

Isover Vario® Doublefit

Dvojzložkový tesniaci tmel určený na zhotovenie pružných parotesných stykov fólie Vario® KM Duplex s  obvodovými a štítovými stenami, deliacimi priečkami a inými stavebnými konštrukciami.

Šikmé strechy a stropy
Izolácia medzi a pod krokvy
Parobrzdy, parotesné fólie, difúzne fólie

Isover Vario® KM Duplex UV

Isover Vario® KM Duplex UV unikátny systém inteligentnej klimamembrány šikmých striech schopný reagovať na podmienky okolitého prostredia.

Šikmé strechy a stropy
Izolácia medzi a pod krokvy
Parobrzdy, parotesné fólie, difúzne fólie