10 krokov, ako sa pripraviť na vypracovanie energetického certifikátu

10 krokov, ako sa pripraviť na vypracovanie energetického certifikátu

 

Pripravte sa na obhliadku domu odborníkom a využite túto príležitosť na prediskutovanie všetkého, čo chcete na vašom rodinnom dome zrekonštruovať.

Ak plánujete podať žiadosť o dotáciu na zateplenie z Plánu obnovy (program Obnov dom) alebo ste žiadosť už podali a čakáte na odsúhlasenie, čaká vás ako jedna z podmienok získanie energetického certifikátu východiskového stavu. Ide o kľúčový dokument, podľa ktorého sa bude „merať“ energetická úspora, ktorú dosiahnete vďaka rekonštrukcii vášho rodinného domu.

V tomto článku sme v spolupráci s energetickým certifikátorom - Ing. Kristianom Riškom – zhrnuli 10 krokov, ako sa pripraviť na stretnutie s odborníkom, ktorý k vám príde zrealizovať obhliadku.
Ak sa nimi budete riadiť, urýchlite priebeh obhliadky a získate čas navyše prediskutovať váš zámer rekonštrukcie s odborníkom. Okrem toho zrýchlite aj prípravu samotného certifikátu, čo je dôležité, keďže po schválení žiadosti o dotáciu máte povinnosť predložiť tento doklad najneskôr do 3 mesiacov.

Krok č.1: Čo chcete na dome rekonštruovať?

Súčasťou energetického certifikátu východiskového stavu je aj odborný návrh, čo všetko a akým spôsobom by ste mali na dome zrekonštruovať. Odborník vychádza zo stavebných noriem a takisto zo skúseností s obnovou starších rodinných domov. Plus pri obhliadke získa jasnú predstavu, čo všetko treba pri vašom dome obnoviť.
V každom prípade by ste však mali mať jasnú predstavu, čo zamýšľate na dome zrekonštruovať a obnoviť vy. Vaším cieľom je získať dotáciu 15 000 eur (pri energetickej úspore do 60 %) alebo 19 00 eur (ak rekonštrukcia zníži energetickú náročnosť domu o viac ako 60 %). Nemali by ste však zabúdať na to, aby rekonštrukcia odstránila všetky nedostatky domu, ktoré vám znepríjemňujú bývanie (napríklad studené podlahy, vlhké steny, zarosené okná, atď).

Pri rozmýšľaní o tom, čo chcete rekonštruovať, vám pomôže simulačný program KORD. Môžete si v ňom vyskúšať, akú úsporu prinesie zateplenie fasády, strechy, podlahy, stropu pivnice, výmena okien a dverí a výmena kotla (tepelného zdroja). Program je veľmi presný len s minimálnou odchýlkou od profesionálnych programov. Jeho použitie je bezplatné. Vďaka programu KORD budete dopredu vedieť, akú úsporu dosiahnete (a akú dotáciu získate) a zároveň budete pripravení na diskusiu s certifikátorom o tom, čo budete rekonštruovať. Odborník tak vašu predstavu bude môcť zohľadniť v certifikáte.
V tomto článku nájdete podrobný návod, ako pracovať s programom KORD.

Krok č.2: Pohľadajte projekt

Ak máte k dispozícii pôvodný projekt, je to rozhodne plus. Pohľadajte ho v šanónoch, spýtajte sa rodičov či starých rodičov (ak ste dom zdedili), resp. ľudí, od ktorých ste dom kupovali. Projekt totiž obsahuje na jednom mieste mnoho informácií, ktoré treba inak prácne zisťovať. A nehrá žiadnu rolu, aký starý projekt je.

Krok č.3: Kópia dokladu o veku stavby

Odborník, ktorý vám pripravuje certifikát, potrebuje vedieť vek stavby. Keďže k žiadosti o príspevok na zateplenie musíte doložiť doklad o veku, máte ho čerstvo k dispozícii. Bude ho od vás potrebovať aj certifikátor, preto z neho treba urobiť kópiu. Ako doklad o veku domu môže poslúžiť kolaudačné rozhodnutie alebo doklad o veku stavby od obecného či mestského úradu. Ak máte k dispozícii znalecký  posudok, ten takisto obsahuje informáciu o veku vášho domu.

Krok č.4: Poupratujte okolo domu

Certifikátor potrebuje mať neobmedzený prístup k domu zo všetkých strán. A to nielen pohľadom z diaľky, ale fyzicky sa potrebuje dostať ku každej vonkajšej stene domu a obhliadnuť ju. Pred obhliadkou preto od stien poodnášajte všetko, čo prekáža v prístupe. Ak ide o ťažké predmety, stačí vytvoriť niekoľkometrový „pás“ okolo stien, aby sa v ňom dalo voľne pohybovať. Platí to aj o vnútorných priestoroch - aj tu sa certifikátor potrebuje dostať k obvodovým stenám, ku kotlu a ďalším technológiám v dome, ale takisto aj do pivnice resp. na povalu.

Krok č.5: Znalecký posudok

Nehrá rolu, či má znalecký posudok jeden alebo päťdesiat rokov. Informácie, ktoré obsahuje, sú pre odborníka-certifikátora cenné. Ak môžete, pohľadajte posudky k domu a popýtajte sa príbuzných či pôvodných majiteľov. Ak nájdete viacero posudkov, majte poruke všetky – certifikátor vám povie, ktorý si od vás požičia počas prípravy certifikátu.

Krok č.6: Pohľadajte technickú dokumentáciu

Popri rekonštrukcii domu sú dôležitými zariadeniami s vplyvom na energetickú spotrebu všetky technologické zariadenia. Pohľadajte doma dokumentáciu ku kotlu, zásobníku vody aj bojleru. Užitočné sú faktúry aj návody na použitie. Ak žiadnu dokumentáciu nenájdete, je treba dopredu nafotiť
štítky na týchto zariadeniach. Tieto obsahujú označenie typu a modelu zariadenia a aj príkon. Prípadne sa podľa typu dajú informácie o energetickej spotrebe dohľadať na internete.

Krok č.7: Spíšte si základné informácie

Certifikátorovi pomôžete, ak si pred obhliadkou spíšete všetky podstatné informácie o konštrukcii domu, ktoré máte. Certifikát podrobne definuje materiál a hrúbku stien, druh konštrukcie domu a strechy, skladbu strechy, vrstvy podlahy na teréne či druh izolácie základov a múrov.

Krok č.8: Okná a dvere

Takisto sú pre odborníka na prípravu certifikátu dôležité údaje o oknách a vonkajších dverách (rok výroby, výrobca, druh rámu). V ideálnom prípade tieto informácie nájdete na technických listoch ku oknám a vstupným dverám.

Krok č.9: Nafoťte dom

Podmienkou pre získanie dotácie na zateplenie je podrobná fotodokumentácia. Je dôležité pred začiatkom akýchkoľvek prác nafotiť dom zvonka z každej strany (t.j. každú stenu) a ak budete robiť obnovu aj vnútri domu, nafoťte aj interiér. Pri rekonštrukcii strechy je dôležité nafotiť ju zo strany povaly, ideálne aj s detailmi konštrukcie a krytiny. Rovnaké inštrukcie platia aj pre nafotenie stropu pivnice. Pri oknách a dverách nafoťte celkový pohľad na celú stenu a takisto aj detail osadenie okna či dverí (zárubňu, špaletu). Tu nájdete návod, ako nafotiť rodinný dom podľa požiadaviek.

Krok č.10: Urobte si čas na obhliadku

Obhliadka odborníkom trvá približne 90 minút, môže to však byť aj o niečo viac. Vyhraďte si dostatok času, aby certifikátor nielen obhliadol dom, ale s vami aj detailne prediskutoval váš zámer rekonštrukcie. Využite naplno možnosť hovoriť s odborníkom, ktorý vám vie poradiť, čo a ako rekonštruovať, a zároveň vám poradí, na ktoré detaily nezabudnúť.


Zdroj: vsetkoozatepleni.sk