Odporúčaná hodnota tepelného odporu podľa STN 730540 R=2,5 m2.K/W

  • 10 cm ISOVER EPS SOKLOVÁ DOSKA, λ0,033 Detail

  • 10 cm ISOVER EPS PERIMETER, λ0,033 Detail

  • 10 cm STYRODUR 3000CS, λ0,033 Detail

  • 10 cm STYRODUR 2800C, λ0,035 Detail

 
Viac informácií o sokli, suteréne a základoch