Vegetačné a ploché strechy - poradenstvo

Vegetačné a ploché strechy - poradenstvo

Potrebujete poradiť v oblasti striech? Potrebujete navrhnúť riešenie? Kontaktujte nás.

 

 

 

Jozef Lackovič

 

 

 

 

Jozef Lackovič

Projektový manažér vegetačné a ploché strechy

📞  Tel: 0903 413 044
✉️  E-mail: jozef.lackovic@saint-gobain.com

 Vegetačné strechy – návrh skladby, konzultácia postupu realizácie vegetačnej strechy, poradenstvo
 ● Ploché strechy – návrh skladieb podľa požiadaviek a nárokov na požiarnu odolnosť, únosnosť, akustiku, pochôdznosť či umiestnenie technológií na strechu.
 ● Odborné školenia (osobne, on-line, na stavbe) pre oblasť plochých a vegetačných striech

Absolvoval SPŠ Stavebnú v Trenčíne odbor rekonštrukcie a adaptácie budov. V stavebníctve pôsobí nepretržite viac ako 20 rokov.

V Saint-Gobain Construction Products, divízia ISOVER pôsobí od roku 2009 najskôr ako produktový manager pre technické izolácie. Od roku 2013 už aj ako špecialista pre aplikáciu ploché strechy. Od roku 2020 sa venuje podpore vegetačným a plochým strechám ako projektový manager.

Medzi jeho úlohy patrí technická podpora a zaškoľovanie projektantov, zaškoľovanie špecializovaných realizačných firiem na prácu so systémovými riešeniami vegetačných a plochých striech ale aj všetkú odbornú aj neodbornú verejnosť.