Webinár:​ Zateplenie, tepelné izolácie a energetická certifikácia budov

Nebude to len legislatívny pohľad na energetickú certifikáciu budov. Práve naopak. Pozrieme sa na konkrétny vplyv zateplenia, ako základu pre dosiahnutie energetickej triedy A0. Pripomenieme si akých budov sa energetická certifikácia týka, kedy je certifikát potrebný, kto ho vydáva a kto do certifikácie vstupuje.

Pozrieme sa bližšie na to, aké kategórie sa hodnotia pri rodinných a bytových domoch. V neposlednom rade si pripomenieme nástroje a výpočtové programy Isover, ktoré slúžia ako podklad na spracovanie energetického hodnotenia.

Prezentujúci:

  Ing. Vladimír Balent