Webinár:​ Systémové skladby šikmých striech Isover

Dozviete sa čo musí správny návrh zateplenia šikmej strechy obsahovať, aké materiály je potrebné navzájom kombinovať aby sa vylúčilo poškodenie strechy vlhkosťou z interiéru, aké sú potrebné hrúbky zateplenia na dosiahnutie tepelnej pohody v lete aj v zime. Ako sa dá chrániť pred hlukom z exteriéru a akým nevhodným kombináciám vrstiev v konštrukcii sa treba vyvarovať.

Prezentujúci:

  Ing. Martin Keszegh