Webinár:​ Budovy v energetickej triede A0

Na tomto webinári upriamime pozornosť na energetickú triedu A0, na podmienky a predpoklady jej dostihnutia pri novostavbách rodinných domov. V posledných týždňoch prebehlo viacero webinárov s obdobnou problematikou, téma stále rezonuje aj v printových médiách. Vo vyhradenom časovom intervale vám odprezentujeme pohľad Isover-u k tejto aktuálnej téme.

Prezentujúci:

  Ing. Vladimír Balent