Webinár:​ Nevhodné použitie striekaných pien v konštrukciách šikmých a plochých striech

Oboznámite sa s PUR striekanými penami, ich nevýhodami, chybami pri realizácii, nevhodnými aplikáciami a rizikami, ktoré sa neuvádzajú v reklamných materiáloch.

Prezentujúci:

  Ing. Martin Keszegh