Webinár:​ Zateplenie sokla, spodnej stavby a základov

Povieme Vám, pri akých aplikáciách a ako správne použiť Styrodur®. Témami budú zatepľovanie suterénu, izolácia spodnej stavby pod podlahou, zakladanie stavby, tepelné mosty, izolácia základových pásov a sokla. Taktiež Vám priblížime vlastnosti Styrodur®u a prečo je jednotkou na trhu.

Prezentujúci:

 Bc. Ákos Mészáros