Webinár: Vlhkosť vo fragmente stavebnej konštrukcie

V teoretickej časti poukážeme na vplyv vlhkosti v nadväznosti na skladbu a materiály. Pripomenieme význam parozábrany, jej umiestnenie a vplyv v konkrétnych konštrukciách. Budeme sa venovať difúzne otvoreným konštrukciám a taktiež problémom spôsobených vlhkosťou v plochých strechách. Výpočet kondenzácie a ročnej bilancie vlhkosti v konštrukciách spomenutých v teoretickej časti, ukážeme v našom programe Isover Fragment.

Prezentujúci:

 Ing. Vladimír Balent, projektový manažér, divízia Isover
  Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc, Technická Univerzita vo Zvolene

 

/p>