Webinár: Tepelné mosty, ich zohľadnenie v tepelných stratách. Riešenie tepelných mostov v programe Isover Fragment a PEHA Predstavenie PEHAVAR

Navrhujme udržateľnú architektúru!

Prezentujúci:

 Ing. Vladimír Balent, projektový manažér, divízia Isover
  Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc, Technická Univerzita vo Zvolene