Webinár:​ Nadkrokvové zateplenie šikmých striech

Dozviete sa čo musí správny návrh nadkrokvového zateplenia šikmej strechy obsahovať, aké materiály je potrebné navzájom kombinovať aby sa vylúčilo poškodenie strechy vlhkosťou z interiéru, aké sú potrebné hrúbky zateplenia na dosiahnutie tepelnej pohody v lete aj v zime, ako sa dá chrániť pred hlukom z exteriéru, akým nevhodným kombináciám vrstiev v konštrukcii sa treba vyvarovať. Taktiež sa dozviete aké vstupné informácie o stavbe sú potrebné na nápočet materiálu na nadkrokvové zateplenie šikmej strechy a príklady z praxe.

Prezentujúci:

  Ing. Martin Keszegh