Webinár:​ Styrodur® – použitie a vlastnosti

Dozviete sa ako správne aplikovať Styrodur® pri zatepľovaní suterénu v oblastiach tlakovej podzemnej vody, s pôdnou vlhkosťou priesakovej vody, izolácia spodnej stavby pod podlahou, zakladanie stavby, izolácia základových pásov a sokla. Taktiež Vám priblížime vlastnosti Styrodur®u a prečo je jednotkou na trhu medzi XPS izoláciami.

Prezentujúci:

  Bc. Ákos Mészáros