Webinár: Stratégia návrhu budov A0 v programe Isover FRAGMENT a jeho nadstavbe - Projektové hodnotenie PEHA

Faktory najviac ovplyvňujúce výpočet. Na príkladoch ukázané úskalia a možné riešenia.

Prezentujúci:

 Ing. Vladimír Balent, projektový manažér, divízia Isover
  Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc, Technická Univerzita vo Zvolene