Webinár: Práca s nadstavbou Projektové hodnotenie PEHA a cenové hodnotenie CEHO

V nadstavbe – projektové hodnotenie PEHA, sme doplnili cenové hodnotenie CEHO, kde si každý môže vyrátať ročné náklady na vykurovanie, v závislosti na zdroji. Vaše výpočty nemusia zaberať miesto vo vašom počítači, môžete si ich uložiť na CLOUD, budete mať k nim prístup vždy, odkiaľkoľvek, zo všetkých zariadení.

Prezentujúci:

 Ing. Vladimír Balent, projektový manažér, divízia Isover
  Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc, Technická Univerzita vo Zvolene