Webinár:​ Práca s kalkulačným programom Isover Fragment - základy práce s programom a praktické tipy

Posledné mesiace sme intenzívne pracovali na vylepšení programu. V programe Isover Fragment, odborníci – špecialisti si napríklad budú môcť skladbu, v ktorej dochádza ku kondenzácii podrobne rozanalyzovať.

Prezentujúci:

 Ing. Vladimír Balent, projektový manažér, divízia Isover
  Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc, Technická Univerzita vo Zvolene