Webinár: Obnoviteľné zdroje energie v programe Isover PEHA

Ako OZE pomôžu znížiť spotrebu energie Ako zohľadniť OZE vo výpočte primárnej energie a zaradenie v energetickom certifikáte Ako sa OZE premietne do ceny za spotrebu energie vrátane odpisov zariadenia.

Prezentujúci:

 Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc, Technická Univerzita vo Zvolene
 ● Ing. Vladimír Balent, projektový manažér, divízia Isover