Webinár: Kritéria stavieb A0 od 1.1.2021

Navrhujme udržateľnú architektúru!

Prezentujúci:

 doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.