Webinár: Kondenzácia na vnútorných povrchoch

Teplota na vnútornom povrchu, vnútorná teplota a relatívna vlhkosť, vznik kondenzácie a plesní.

Budeme vychádzať z aktuálnych normových požiadaviek na splnenie základných hygienických kritérií. Zameriame sa na charakteristické miesta výskytu. Na príkladoch z praxe rozoberieme dôvody a príčiny vzniku plesní. V programe Isover Fragment rozanalyzujeme viacero možnosti, ako tomu stavu predísť už v prípravnej fáze projektu.

Prezentujúci:

 Ing. Vladimír Balent, projektový manažér, divízia Isover
  Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc, Technická Univerzita vo Zvolene