Webinár: Kde a prečo dochádza ku kondenzácii v skladbe jednoplášťovej plochej strechy

Jednoplášťové ploché strechy sú stále populárne. Obľúbené sú pre jednoduchosť návrhu aj realizácie. Materiálových variácii je veľa. Ktoré sú tie osvedčené a ktorým je lepšie sa radšej vyhnúť?

Najčastejšie chyby pri návrhu, kde a prečo dochádza ku kondenzácii, aké sú dôsledky a ako im predchádzať. Veľa porúch sa dá eliminovať už v štádiu návrhu správnym nadimenzovaním skladby z pohľadu tepelnej techniky a vlhkostného režimu. Ploché strechy sú neoddeliteľnou súčasťou obalového plášťa budovy, cez strechy všeobecne uniká najviac tepla. Preto je im venovaná patričná pozornosť už veľa rokov. Všetkým sú nám jasné výhody zateplenia strechy, ako je zabránenie nadmernému úniku tepla, zníženie energetickej náročnosti budovy, zníženie prevádzkových nákladov, eliminácia tepelných mostov alebo zlepšenie tepelnej pohody. Ploché strechy prešli tiež svojim vývojom. Prišlo sa na mnoho chýb, mnohé z nich sa vďaka novým poznatkom a moderným materiálom podarilo odstrániť.

O danej problematike sa veľa popísalo a povedalo na rôznych fórach, ale téma jednoplášťových plochých striech stále rezonuje medzi projektantmi aj realizátormi. Za posledných pár rokov sa takých striech zrealizovalo viac ako dosť, je k dispozícii dostatok poznatkov, teoretických aj praktických v podobe meraní počas užívania. Počas nášho webinára, ktorý bude zameraný hlavne na tepelno-technické dimenzovanie s využitím výpočtového programu Isover Fragment sa bližšie pozrieme nakoľko je teória a teoretické výpočty odlišná od reality.

Prezentujúci:

 Ing. Vladimír Balent, projektový manažér, divízia Isover
 ● Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc, Technická Univerzita vo Zvolene