Webinár:​ Isover zateplenie stropov garáží a pivníc

Čo musí správny návrh zateplenia stropu garáže a pivnice obsahovať, akú hrúbku izolácie je potrebné zvoliť z hľadiska požiadaviek platných noriem, aké sú prednosti jednotlivých systémov na kvalitu zatepľovaného povrchu, aký systém zateplenia použiť do akého priestoru a typu stropnej konštrukcie, ako zvýšiť požiarnu odolnosť stropnej konštrukcie.

Prezentujúci:

 Ing. Martin Keszegh