Webinár: Isover Peha, aktualizácie v programe

Teší nás, že túto nadstavbu programu používate. Snažili sme sa spraviť program ešte viac “user friendly“. Program prejdeme postupne od začiatku, keďže aktualizácie sa týkajú už prvých krokov výpočtu. V tejto časti sa zameriame na optimalizáciu mernej potreby tepla na vykurovanie pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie.

Aktualizovaný manuál nájdete na hornej lište programu.

Prezentujúci:

 Ing. Vladimír Balent, projektový manažér, divízia Isover
 ● Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc, Technická Univerzita vo Zvolene