Webinár:​ Isover nadkrokvové zateplenie šikmých striech

Dozviete sa, čo musí správny návrh NADKROKVOVÉHO zateplenia šikmej strechy obsahovať, ako predísť poškodeniu strechy vlhkosťou z interiéru, akú hrúbku izolácie je potrebné zvoliť z hľadiska požiadaviek platných noriem, aké sú prednosti jednotlivých systémov, čo je potrebné vedieť o stavbe, aby bolo možné napočítať spotrebu materiálu, vrátane kotvenia a príslušenstva, čo nie je zahrnuté v nápočte.

Ako vyzerá kladačský plán, nápočet, cenová ponuka nadkrokvového zateplenia šikmej strechy.

Prezentujúci:

 Ing. Martin Keszegh